Veelgestelde vragen omtrent het coronavirus

ZorgConnect informeert: een antwoord op veelgestelde vragen

Beste Collega’s, we hebben voor jullie een lijst opgesteld met veelgestelde vragen van de collega’s werkzaam in teams en praktijken uit Oost- en West-Vlaanderen.

 

Om jullie optimaal te informeren hebben we deze vragen en de antwoorden gebundeld.

- De algemene richtlijnen rond COVID-19 in de thuiszorg van het Agentschap Zorg & Gezondheid kan je hier downloaden.

- Met dank aan Mellisa Deceuninck van Nurses at work, kan je via deze link  een zeer handig fiche downloaden met informatie voor de patiënten. 

- Vragen of mondmaskers en beschermingsmateriaal vind je hier.

Wat moet ik doen als ik als zelfstandige verpleegkundige ziek word of als er binnen mijn team zoveel zieken zijn dat we de continuïteit van zorg niet meer kunnen verzekeren naar onze patiënten?

1. Wie ziek is, blijft thuis en houdt zich zelf aan de quarantainemaatregelen!

 

Instructies overheid:

Als een verpleegkundige symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, neemt hij/zij telefonisch contact op met zijn/haar behandelend arts. 

Indien de symptomen licht zijn en zonder koorts is verder werken toegelaten, mits het dragen van een chirurgisch masker en extra aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen.

 

Indien er koorts optreedt moet er een test voor COVID-19 worden uitgevoerd. In afwachting van het testresultaat mag de verpleegkundige niet werken en moet hij/zij in thuisisolatie blijven en de aanbevelingen van de procedure “Hygiënevoorlichting aan de patiënt" volgen.

 

Als het testresultaat negatief is, kan de thuisverpleegkundige in overleg met de behandelend arts het werk hervatten. Als het testresultaat positief is (bevestigd geval): 

 

 • moet de thuisverpleegkundige ten minste 7 dagen in thuisisolatie blijven, of langer, totdat de symptomen verdwijnen

  

 • moet de aanbevelingen van de procedure "Hygiënevoorlichting aan de patiënt" verder worden opgevolgd

2. Maak een triage in je patiënten. Welke patiënten hebben de hoogste nood aan zorg? Welke patiënten kunnen een aantal dagen zonder of met minder zorg? Waar kan de zorg zeer uitzonderlijk tijdelijk door de mantelzorger worden overgenomen?

 

 • Heb je meerdere ronden in je praktijk, probeer dan bijvoorbeeld van 3 naar 2 ronden te gaan en op die manier bezetting uit te sparen.

 

 • Communiceer waar nodig hierover met de huisarts en/ of mantelzorger.

 

 • Spreek met collega’s van andere praktijken. Bekijk of zij een aantal dagen (een deel van) jouw patiënten kunnen overnemen. Misschien kan je in hoogste nood jouw patiënten die echt zorg nodig hebben dan spreiden over verschillende collega-praktijken?

 

 

 • Indien de zorg bij patiënten  tijdelijk wordt gestopt, hou dan 1 tot 2 keer per week telefonisch contact met de patiënt en of mantelzorger

 

Wat moet ik doen als ik voor mezelf en de verpleegkundigen die met me samenwerken werken geen beschermingsmateriaal meer heb en ik nergens nog materiaal kan bestellen?  

 • Breng in kaart wat je stock is ( alcogel, handschoenen, wegwerpschorten, schorten die je kan wassen, mondmaskers, spatbril…)

 

 • Ga verstandig om met het materiaal dat je nog hebt. Pas de maatregelen toe maar hou rekening met de schaarste.

 • Geef door aan je praktijkcoach of regioverantwoordelijke/teamcoördinator waar je echt in de problemen zal komen. ​

Ik ondervind dat de gezinshulpen niet op de hoogte zijn. Zij moeten toch ook maatregelen nemen, anders hebben onze maatregelen toch weinig zin? Kunnen jullie dit bespreken met hun verantwoordelijken?

 • Op 16/3 ging een overleg door op het kabinet waar zowel thuisverpleging als thuishulp vertegenwoordigd was. Die bezorgdheid werd daar besproken.
   

 • Minimaal 1,5 meter afstand houden en handhygiëne zijn de basismaatregelen die ook de gezinshulp minimaal in acht moet nemen.  Zij wisselen tussen hun  cliënten van schort en handschoenen. Indien nodig zullen zij  zich extra beschermen door het dragen van een mondmasker, indien voorradig (zoals bv. bij hoog risico patiënten of wanneer zij contact hebben met excreties)

Mijn patiënt heeft geen mantelzorger en ik raad aan om niet meer zelf naar de winkel te gaan gezien het gezondheidsrisico voor die patiënt. Hoe moet dit dan om die persoon van eten en andere te voorzien?

 • Doe hier toeleiding naar diensten die hier voor instaan ( vb. gezinshulp, sociaal huis, warme maaltijden,... ) Alle diensten doen extra inspanningen om hier in te helpen.
   

 • Sommige gemeenten hebben een sociaal noodnummer waar je naar kan bellen om deze problemen op te lossen. Is dit van kracht in gemeenten waar je werkzaam bent, sla dit nummer dan zeker op in je gsm.
   

 • Soms kunnen buren ook een antwoord geven en moet je patiënten wat helpen nadenken ifv aan wie ze iets kunnen vragen.
   

 • Er zijn ook vrijwilligers die instaan voor extra ondersteuning bij de patiënten die het nodig hebben.
   

 • Verschillende jeugdbewegingen doen hiervoor ook inspanningen om boodschappen te halen.

Ik heb een heel kwetsbare longpatiënt die mijn hulp echt nodig heeft. Voor die persoon kan corona fataal zijn. De patiënt stelt zelf voor om maar 1*/2d verzorgd te worden uit schrik besmet te worden. Ik wil die patiënt ook niet besmetten. Hoe ga ik hiermee om? Voor  het welzijn van de patiënt zou ik eigenlijk echt wel dagelijks moeten kunnen langsgaan.

 • Overleg met de huisarts in dergelijke precaire situaties.
   

 • Plaats zeer hoog risico patiënten   bovenaan op de werklijst.
   

 • Voorzie voor deze patiënt indien mogelijk een mondmasker zodat jullie beide beschermd zijn tijdens de zorg.
   

 • Hou de zorg zo kort mogelijk.
   

 • Druk jezelf en collega’s op het hart om ZEKER niet dergelijke patiënten te  verzorgen als je zelf niet in een optimale gezondheidssituatie verkeert.
   

 • Indien je door uitzonderlijke omstandigheden toch afspreekt met patiënt en / of arts om niet langs te gaan, heb dan zeker dagelijks telefonisch contact met deze patiënt ter opvolging van de situatie.
   

 • Controleer dagelijks de temperatuur van de patiënt

Ik wil (tijdelijk) alle T2 stoppen die onze hulp niet echt nodig hebben omwille van de gezondheidsrisico’s  ( >70 jr). Mijn collega wil deze zorgen niet stoppen. Wat nu?

 • Ga eerst samen met je team in overleg en maak samen de triage van meest prioritaire zorg en minder prioritaire zorg. Breng bij beide ook de gezondheidsrisico’s ( aandoeningen ) in kaart. Probeer aan de hand hiervan tot consensus te komen.

 

 • Bij laag prioritaire zorg met hoge gezondheidsrisico’s kan je de zorg beperken/ uitstellen. Op basis hiervan kan je in overleg gaan met patiënt en mantelzorger en/of huisarts.

We raden patiënten aan ( >70 jr) om geen contact met kinderen te hebben. Mogen ze nog naar de winkel of eens rond de blok wandelen, op een bankje gaan zitten of moeten we dit ook afraden?

 • Contacten tussen de generaties zijn inderdaad te vermijden, zoals overal in de media meegedeeld.

 • Er wordt wel aangeraden dat mensen blijven buiten gaan ( buitenlucht hebben), gezien deze situatie volgende week nog niet voorbij zal zijn.
   

 • Bij risico- patiënten dient de nodige voorzichtigheid geboden te worden, zeker met name waar andere mensen aanwezig zijn.
   

 • Een korte wandeling doen of even in de eigen tuin is aldus experts geen probleem. In een supermarkt in een lange rij staan of een uurtje op een bankje dicht bij elkaar zitten wordt echter wel afgeraden… Het gezond verstand gebruiken is hierbij de beste advies gever!  Bespreek de risico’s en bezorgdheden met patiënten en mantelzorgers zonder ze bang te maken.
   

 • Advies hierover zal dag per dag bekeken worden en afhankelijk zijn van de richtlijnen van het FOD.

Ik heb een snotneus – geen koorts. Moet ik mezelf laten testen in het kader van mogelijke besmetting naar patiënten?

 • Indien er symptomen zijn van infectie van de bovenste of onderste luchtwegen EN koorts dien je contact op te nemen met je huisarts om getest te worden. Indien positief blijf je minimum 7 dagen ( of langer tot alle symptomen genezen zijn) thuis.
   

 • Indien er lichte symptomen zijn van infectie van de luchtwegen zonder koorts, mag je verder werken, mits het dragen van een masker en strikte handhygiëne maatregelen.
   

 • Een snotneus is dus geen corona maar wees wel alert naar al je symptomen. Een verzwakte toestand maakt je uiteraard vatbaarder om wel iets bijkomend op te lopen. Heb je dus de mogelijkheid om een (half) dagje te wisselen met een collega om extra te rusten en aan je weerstand te werken, dan kan dit in deze situatie wel zinvol zijn.
   

 • Tracht je weerstand zo optimaal mogelijk te houden. Voldoende rusten, gezond eten en vitaminesupplement ( vooral vit C) kunnen hierbij helpen.

Ik werk deels in de thuiszorg en deels in het ziekenhuis. Het ziekenhuis vraagt me om meer te komen werken en op spoed bij te springen. Mogelijks word ik ook opgevorderd. Hoe moet dit dan in de thuiszorg?

 • Bespreek dit proactief met je collega’s in de thuiszorg.

Welke schorten moeten we gebruiken bij een besmette patiënt ? Wij hebben geen voorraad wegwerpschorten.

 • Indien je niet beschikt over wegwerpschorten, gebruik dan een schort die je uitsluitend gebruikt bij die patiënt en was deze dagelijks.
   

 • Wegwerpschorten zijn momenteel moeilijk tot niet verkrijgbaar. Ook hier doet ZorgConnect als organisatie  wat we kunnen om jullie maximaal te ondersteunen. Meld je nood aan wegwerpschorten aan je praktijkcoach of teamcoördinator/regioverantwoordelijke zodat we een zicht krijgen op wat er nodig is.

Welke info geef ik aan mijn patiënten en mantelzorgers ? De mensen zijn zo bang…

 • Je kan hiervoor de infofiche van ZorgConnect gebruiken die zondagavond werd doorgestuurd. Op die manier geef je de patiënt ook het gevoel zelf te kunnen helpen in deze situatie
   

 • Blijf ten allen tijde kalm.
   

 • Spreek over de bezorgdheden en communiceer dat je dagelijks op de hoogte wordt gehouden inzake maatregelen en evoluties
   

 • Probeer pro-actief zaken te bespreken:

  • moet de zorg dagelijks in noodsituatie?

  • heb je een thermometer in huis?

  • wie van de niet-inwonende mantelzorgers dienen we te contacteren indien er iets moet besproken worden naar extra maatregelen, …?

  • moeten er taken overgenomen worden vb. boodschappen?

  • blijf je in telefonisch/facetime contact met je familie?
    

 • Geef info over diensten waar patiënten terecht kunnen voor boodschappen aan huis, …
   

 • Patiënten zullen kalmeren als er al wat mogelijkheden benoemd zijn wat er kan gebeuren… ( vb in het slechtste geval kan een collega komen die je niet kent. Maar zij krijgt dan briefing en neemt dezelfde maatregelen, in noodsituatie zal je partner dan de zorg tijdelijk overnemen maar zullen we wel dagelijks telefonisch contact hebben)

Moeten we de patiënten al dagelijks temperaturen?
 • Op heden is de richtlijn dat we patiënten die er gezond en wel uitzien niet dienen te temperaturen, tenzij zij in een  voorziening of serviceflat wonen waar dit momenteel de richtlijn is en dit een specifieke vraag is.
   

 • Blijf wel zeer alert in je observatie. Jij kent je patiënt als de beste want je gaat er vaak. Jij ziet dus ook wanneer er iets fout is. Probeer je buikgevoel te objectiveren adhv concrete parameters en observaties. Noteer deze zeker in het verpleegdossier zodat jij en je collega’s  op de volgende zorgmomenten kunnen vergelijken en opvolgen. Hierbij is temperatuur nemen dan wel een must. Contacten met de huisarts met goede observaties en parameters zijn een must en nu zeker!!!
   

 • Tip is wel om alle patiënten te laten voorzien van een eigen thermometer (hoesjes zijn ook niet meer verkrijgbaar). Sommigen praktijken kopen er zelf aan en verkopen ze dan aan de patiënten waar ze nog geen hebben. Sommigen bespreken dit met de mantelzorger. Tot vandaag zijn deze wel nog te verkrijgen in de apotheek. Patiënten  die er “ergens” eentje hebben kan je wel al vragen deze klaar te leggen tegen de volgende dag.
   

 • Een tip voor jezelf als verpleeg- of zorgkundige is om ook je eigen temperatuur te meten voor je aan je ronde begint.

Op hoeveel mondmaskers heb ik recht?
 

Per zorgverlener van ZorgConnect Groep zijn 30 maskers type FFP1 voorzien.​

Voor Verpleging aan Huis en de thuishulp is er een centraal stockbeheer en kan contact opgenomen worden met Inge Alloo (WVL), Karmen De Kocker (OVL) of Cathy (TH) om het materiaal te verkrijgen.

Wie kan de maskers en ander beschermingsmateriaal ophalen?

Voor ZorgConnct groep is dit de praktijkcoördinator zelf of een collega met een mandaat voor het team.

Collega’s van de thuishulp kunnen op kantoor in Elversele terecht tijdens de kantooruren voor het ophalen van materiaal.

De zorgverleners van Verpleging aan huis kunnen na afspraak materiaal verkrijgen op kantoor in Elversele of in Oedelem.

We registeren wie er materiaal opgehaald heeft en hoeveel om een eerlijke verdeling te kunnen garanderen.

Er wordt er een document afgetekend voor ontvangst.

Waar kan ik de maskers en ander beschermingsmateriaal ophalen?

Iedere zorgverlener die aangesloten is bij ZorgConnect kreeg een mail toegestuurd met daarin de praktische afspraken om materiaal te bekomen.

Wie deze mail niet gekregen heeft of wie bijkomstige vragen heeft mag uiteraard steeds telefonisch contact opnemen met onze helpdesk of met je praktijkcoach of teamcoördinator.

Kan er materiaal bij mij thuis geleverd worden?

Voor praktijken die gelegen zijn in Antwerpen of Vlaams Brabant, bekijken we individueel en na telefonisch contact of een levering aan huis mogelijk is.
We doen ons uiterste best om voor iedereen een dichtbijzijnd ophaalpunt te voorzien of thuis te leveren.

Na telefonisch contact wordt de meest makkelijke manier afgesproken.

Welke types mondmaskers zijn er beschikbaar?

Momenteel gaat het over maskers van het type FFP1. (Zie nota PBM)

Hoe vaak dien ik FFP1 en de herbruikbare maskers te vervangen of wassen?

Masker type FFP1 moeten dagelijks gewisseld worden en kunnen hergebruikt worden volgens het 1-2-3 principe (1 dag gebruiken en vervolgens 48u in een plastiek zakje in de diepvries).

Herbruikbare maskers dienen dagelijks gewassen te worden op minstens 60°C en kunnen dan opnieuw gebruikt worden.

Zijn er nog meer maskers voorradig of op komst?

Naast de levering vanuit de overheid op 24/03 is er tot op heden nog geen nieuws over een volgende levering.

We doen ons uiterste best om de stock zo groot mogelijk te houden zodat we iedereen kunnen blijven voorzien.

Moet ik betalen voor mijn beschermingsmateriaal?

De maskers van de overheid werden ons gratis geschonken.

Ander materiaal werd aangekocht door ZorgConnect en wordt momenteel, gezien de schaarste, gratis aangeboden voor iedereen die bij ZorgConnect aangesloten is.

We organiseren de verdeling zodanig dat iedereen die een tekort heeft en zelf niet aan materiaal geraakt, zeker materiaal kan bekomen om zo veilig te kunnen werken

Uiteraard is dit een tijdelijke regeling.  Wanneer de grote schaarste voorbij is wordt iedereen opnieuw verwacht materiaal voor zichzelf en het team te voorzien zoals dit anders was.

Contacteer ons

ZorgConnect

Nieuwe Steenweg 106  .  9140 Elversele

0800 12 201

info@zorgconnect.be

www.zorgconnect.be

Ondernemingsnummer ZorgConnect

0470.283.813

 

Ondernemingsnummer ZorgConnect Thuishulp

0860.310.816