Over ZorgConnect

Passie, integriteit en zorgzaamheid, daar staat ZorgConnect voor. Met overgave, plezier en enthousiasme staan we elke dag in voor de zorg van onze patiënten, klanten en cliënten. Met veel toewijding zorgen we voor anderen, luisteren we naar hen en bieden we onze hulp aan. Deze kernwaarden vormen de basis van alles wat we ondernemen.

ZorgConnect DNA

ZorgConnect heeft sinds enkele jaren van groei en transformatie achter de rug, maar we blijven niet bij de pakken zitten. We hebben een duidelijke visie over waar we naartoe willen, en hebben ook in 2019 verschillende stappen in die richting gezet.

Passie

Wij zorgen voor anderen zodat zij zich maximaal comfortabel voelen. Wij streven steeds naar de beste oplossing om aan de noden en behoeften van de cliënt te voldoen. Hiervoor zorgen we voor een persoonlijke aanpak bij elke patiënt. We waken steeds over iemands welzijn en voelen ons ook verantwoordelijk. Dankzij onze toewijding en betrokkenheid zorgen we zo voor zorg van het allerhoogste niveau.

Zorgzaamheid

Bij ZorgConnect werken wij met overgave, plezier en enthousiasme. Dit in alles wat wij doen. We hebben een hart voor het welzijn van patiënten, cliënten, klanten, het milieu en de maatschappij. De blijvende tevredenheid van de patiënten of klanten is onze drijfveer en geeft ons arbeidsvreugde.

Integriteit

ZorgConnect is een zichtbare, open en toegankelijke organisatie. Door inzicht te geven in de keuzes die worden gemaakt, hoe wij daarmee omgaan en welke gevolgen deze hebben, worden wij voor zowel interne als externe belanghebbenden beter aanspreekbaar op onze activiteiten. Daarnaast zorgen we voor een lerende cultuur waarin betrokkenen met ons meedenken over groeien en op zoek gaan naar oplossingen.

Missie & visie

ZorgConnect is een onafhankelijke netwerkorganisatie die de toegang van de patiënt tot kwalitatieve thuisverpleging wil faciliteren. We bieden ook de thuisverpleegkundige zelf een zorginhoudelijke en administratieve ondersteuning om deze kwalitatieve zorg uit te voeren.

ZorgConnect staat voor geïntegreerde zorg door enerzijds een structurele samenwerking met andere zorgpartners aan te gaan die bij de zorg aan huis betrokken zijn. Anderzijds voorzien we zelf een aantal regio’s van aanvullende dienstverlening zoals gezinszorg en huishoudelijke ondersteuning (poetsen, koken en strijken).

 

Kwaliteit onze eerste prioriteit

Zorgverlening van de hoogste kwaliteit, daar willen we bij ZorgConnect blijven voor gaan.
We stellen dan ook alles in het werk om aan die hoge kwaliteit te voldoen. Op dat vlak namen we in 2019 een belangrijke stap voorwaarts met de opstart van een kwaliteitsdienst.

Elk van de projecten die het kwaliteitsdepartement opstart draait rond één of meerdere kwaliteitsdimensies. Die maken het makkelijker om het overzicht te bewaren. Ze geven ook een duidelijk beeld van wat wij begrijpen onder kwaliteit.

Er werden zes dimensies van kwaliteit gedefinieerd die we in onze projecten stuk voor stuk aanpakken: