Mobiele telefoon

Inschrijven nieuwsbrief   

arrow&v

Bedankt voor jouw interesse in onze nieuwsbrief!

 
Mobiele telefoon

Inschrijven nieuwsbrief   

arrow&v

Bedankt voor jouw interesse in onze nieuwsbrief!

ZorgConnect nieuws

[Persbericht] Consortium thuisverpleging Covid19 staat klaar om te ondersteunen in alle vaccinatiecentra in West-Vlaanderen

16 februari 2021 - De Covid 19 vaccinatiecentra openen stilaan hun deuren. Het wordt een complexe puzzel om deze te bemannen met voldoende professionele zorgmedewerkers aangezien de reguliere zorg ook ‘gewoon’ blijft doorgaan. Vanuit het consortium thuisverpleging zullen thuisverpleegkundigen worden ingezet in de West-Vlaamse vaccinatiecentra om zo een kwalitatieve werking van de vaccinatiecentra mee te helpen garanderen. Vanuit hun ervaring in de thuisverpleging en parate kennis rondom vaccinatie/eerste hulp zullen ze meehelpen om de coronavaccins op een veilige manier toe te dienen aan de brede bevolking. 
 

Van bij het begin van de coronacrisis als 1 groot team

Overleg en samenwerking binnen de thuisverpleging gebeurden de voorbije jaren steeds meer en meer. O.a. door de opstart van enkele gezamenlijke projecten en de creatie van eerstelijnszones, die geïntegreerde en multidisciplinaire zorg voor personen met chronische zorgnood moeten mogelijk maken, leerden de diverse spelers in de thuisverpleging elkaar beter en beter kennen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus, bijna 1 jaar geleden, hebben ze steeds nauw samengewerkt voor het organiseren en bemannen van cohortzorgrondes en om hulp te bieden aan woonzorgcentra, instellingen, triagecentra… die nood hadden aan extra zorgpersoneel. Ook nu zetten de thuisverpleegkundigen samen hun schouders onder de vaccinatiecampagne.

Inge Alloo, voorzitster consortium Thuisverpleging West-Vlaanderen: “Alle partners binnen het consortium zetten zich ontzettend hard in om elk hun steentje bij te dragen. De organisaties van het Consortium zorgen voor de ontsluiting van de corona-gerelateerde zorg naar de volledige sector, zowel zelfstandigen als loontrekkenden.”

Tot het Consortium Thuisverpleging West-Vlaanderen behoren de erkende diensten thuisverpleging en diverse koepelorganisaties van zelfstandig verpleegkundigen: Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, i-Mens, Zorgconnect, Mederi, Curando, Altrio alsook een reeks praktijken van zelfstandig verpleegkundigen.

[Persbericht] Thuisverpleging staat klaar om ook in vaccinatiecentra bij te springen

 

Het jaar is ingezet met een nieuwe fase in de coronacrisis: de vaccinatie van de bevolking. Ook voor deze fase staat de thuisverpleging klaar om haar steentje bij te dragen door mee te helpen in de vaccinatiestrategie van de overheden. Door de krachten van verschillende organisaties en zelfstandige praktijken in de thuisverpleging te bundelen in provinciale consortia zorgen we voor een sterk en gemotiveerd team van beschikbare verpleegkundigen. 

 

“Al sinds maart springen thuisverpleegkundigen bij waar nodig: in de woonzorgcentra, in schakelzorgcentra, in test-en triagecentra of bij de organisatie van cohortrondes om kruisbesmetting te voorkomen. Hun onvoorwaardelijke inzet wordt enorm gerespecteerd door de verschillende zorgpartners en overheden. Het belang van de inzet en expertise van onze sector is doorheen heel de crisis een meerwaarde gebleken. We blijven deze lijn doortrekken en staan ook nu klaar met dezelfde passie als in maart vorig jaar”, verklaart Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV).

 

Inzet in vaccinatiecentra

Er zijn massaal veel helpende handen nodig om de 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen maandenlang draaiende te houden. Ook hier blijkt de expertise van verpleegkundige profielen een belangrijke troef. De sector thuisverpleging zit mee aan tafel met de overheid om te bekijken hoeveel thuisverpleegkundigen deze plaatsen kunnen invullen. De voorwaarde van deze inzet is dat ondertussen ook de zorg voor de eigen patiënten thuis steeds gegarandeerd blijft.

 

“De sector thuisverpleging is een belangrijke schakel in de eerste lijn samen met de andere zorgprofessionals zoals huisartsen, apothekers, …. Naast de expertise die we reeds hadden en verder hebben opgebouwd in de eerste en tweede golf werken we als sector over onze eigen grenzen heen. Of het nu een zelfstandige of een loontrekkende thuisverpleegkundige is, we hebben allemaal hetzelfde doel: het virus klein krijgen”, zeggen de betrokken diensten.

 

Thuisvaccinatie

Er zullen in elke eerstelijnszone personen zijn die zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen omwille van bijvoorbeeld medische redenen. Om ook die mensen de kans te geven zich te laten vaccineren zal elke eerstelijnszone met de verschillende zorgactoren zoals de huisartsen een lijst opstellen van mensen die hiervoor in aanmerking komen. 

 

De vaccinatie van deze mensen kan gebeuren in hun vertrouwde omgeving en dankzij een mobiel team van verpleegkundigen. Per vaccinatiecentrum is er een mobiel vaccinatieteam om de huisbezoeken uit te voeren. De organisatie en coördinatie hiervan gebeurt vanuit het vaccinatiecentrum en de provinciale consortia.  

 

Vaccinatie thuisverpleegkundigen

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins en volgens de huidige planning van de vaccinatiestrategie wordt de thuisverpleging in februari opgeroepen voor hun vaccinatie. Zorg- en verpleegkundigen die momenteel  in deze crisis in woonzorgcentra vanuit de eerste lijn bijspringen, werden ondertussen volgens de nog beschikbare vaccins die overbleven  gevaccineerd of worden mee opgenomen in de planning van de vaccinatie van het personeel in de zorginstelling. Dat gebeurde ook voor lokaal betrokken (huis)artsen, kinesitherapeuten en apothekers actief vanuit de eerste lijn. 

 

Alle betrokken diensten merken een grote bereidheid bij hun mensen om zich te laten vaccineren en zijn daar zeer blij om: “Onze zorgverleners hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer patiënten weten dat ook hun eigen zorgverlener zich heeft laten vaccineren, zijn ze wellicht sneller geneigd om ook een prikje te laten zetten. Bovendien is het belangrijk voor de continuïteit van kwaliteitsvolle thuiszorg om onze mensen de kans te geven zich te beschermen tegen COVID-19.”

Perscontact: Voorzitter NPTV, Lucien Speeckaert, +32 495 24 96 16


Meer info over het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) op www.nptv.be

Perscontacten:

 • Namens VFDT, Veerle De Gryse (+32 477 63 94 02) en Marie Landsheere (+32 497 78 25 04)

 • Namens KZTV Elise Heyvaert, +32 476 21 68 80

 • Namens Evita, Jürgen De Smet, +32 495 91 36 70

Pentaplus: 5 bijkomende handelingen voor elke zorgkundige.

 

Geregistreerde zorgkundigen kunnen, mits het volgen van een extra opleiding, 5 bijkomende handelingen uitvoeren. Deze opleiding werd uitgewerkt door Hogeschool  Vives en omvat zowel een theoretisch- als een praktisch deel. Het praktijkgedeelte is in de vorm van een stage. Elke zorgkundige heeft het recht om deze opleiding te volgen.

 

Welke handelingen kan ik uitvoeren?

 

Na het volgen van de opleiding krijg je een certificaat waarmee je vijf extra handelingen kan uitvoeren bij patiënten.

 

De vijf handelingen zijn de volgende:

 • Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

 • Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:

  • oraal (inbegrepen inhalatie);

  • rectaal;

  • oogindruppeling;

  • oorindruppeling;

  • percutaan;

  • subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

 • Voeding en vochttoediening langs orale weg.

 • Manuele verwijdering van fecalomen.

 • Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

De opleiding is ingedeeld in 2 fases. Er is een theoretisch- en een praktisch deel. Voor de theorie werd een e-learning platform ontwikkeld waar zorgkundigen op hun eigen tempo, waar en wanneer ze dit willen, de leerstof kunnen aanleren. De zorgkundigen hoeven zich dus niet naar school te verplaatsen. 

 

De vijf bijkomende handelingen worden in aparte modules uitgelegd. Je hoeft de leerstof dus niet in één keer door te nemen. Je kan de 5 modules op eigen tempo doorlopen. Op het einde van elke module volgt een tussentijdse test. Deze test is indicatief en telt niet mee voor het behalen van het certificaat. Hiervoor is een andere eindtest voorzien. 

 

Momenteel zijn de drie eerste modules beschikbaar op het platform. Deze drie handelingen kunnen alvast ingestudeerd worden. Vanaf begin oktober 2020 zullen ook de twee laatste modules toegankelijk zijn en kan het volledige theoretische deel afgerond worden.

 

Na het doorlopen van alle leerstof is er een eindtest die toetst of de zorgkundige alle handelingen grondig kent. Om het certificaat te behalen, moet je een positieve score behalen. Indien de score niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid om de leerstof te herbekijken en een herkansing te krijgen voor de eindtest. 

 

Ben je wel geslaagd voor de eindtest? Dan kan je verder naar het tweede deel van de opleiding: de stage. Zo krijg je voldoende tijd om de nieuwe handelingen zelf uit te voeren en aan te leren. Slaag je ook voor je stage? Dan is de opleiding afgerond en kan je zelfstandig de handelingen bij patiënten uitvoeren. 

 

Hoe kan ik inschrijven?

 

Wil je graag de bijkomende opleiding volgen om deze extra handelingen te kunnen uitvoeren? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar dorien.demeyer@zorgconnect.be. Vermeld hier zeker je visumnummer en de naam van je mentor (praktijkcoördinator of regioverantwoordelijke).

 

Heb je vragen over Pentaplus of de werking ervan? Lees de veelgestelde vragen in dit document of stuur een mailtje naar dorien.demeyer@zorgconnect.be. We helpen je graag verder.

 

Veel succes bij het behalen van het certificaat!