Verpleegster die aan patiënt spreekt

Opleidingsaanbod

ZorgConnect staat voor kwalitatieve thuisverpleging.

Hierbij hechten we veel belang aan

 • Kennisdeling

 • Kennisopbouw

 

Zeer gevarieerd aanbod

 • Live opleidingen op locatie

 • Webinars

 • E-learning

 

Als onafhankelijke netwerkorganisatie die – enerzijds – de toegang van de patiënt tot kwalitatieve thuisverpleging wil faciliteren en – anderzijds – de thuisverpleegkundige zelf een zorginhoudelijke en administratieve ondersteuning biedt om deze kwalitatieve zorg uit te voeren, zet ZorgConnect in op het aanbieden van opleidingen.

 

Onze focus ligt hier zowel bij de zorgverleners als bij de patiënt. In de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat de zorgverleners hun snel evoluerende rol op een zo goed mogelijke manier kunnen uitvoeren, dit in een steeds veranderend zorglandschap. Daarnaast is het ook ons doel om patiënten de kans te geven om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen.  

Kwaliteit van zorg is voor ZorgConnect zeer belangrijk. Om kwaliteit te kunnen blijven aanbieden investeren we in kennisopbouw en kennisdeling. Zo kunnen zorgverleners genieten van toegang tot de nodige kennis en bieden wij hen de kans hun vaardigheden bij te schaven. Niet alleen in het belang van de zorgverleners, maar ook in het belang van de patiëntveiligheid.

Wij bieden live opleidingen aan op locatie, alsook de mogelijkheid om opleidingen te volgen via webinar. De meerderheid van het opleidingsaanbod is gelinkt aan een jaarthema met betrekking tot kwaliteitszorg. Om de kennis over te brengen nodigen we steeds verschillende partners en experts uit de zorgsector uit. Dankzij deze samenwerkingen bieden we een uitgebreid en gevarieerd opleidingsaanbod aan.  

Benieuwd naar ons opleidingsaanbod? 

Na afloop van een opleiding zorgen wij steeds voor een aanwezigheidsattest, en stellen wij eveneens het leermateriaal ter beschikking.  

E-learningsplatform

Zorgverleners die aangesloten zijn bij ZorgConnect hebben onbeperkt toegang tot het e-learningplatform, een digitale omgeving waarin tal van modules terug te vinden zijn gelinkt aan o.a. nomenclatuur, (verpleegtechnische) vaardigheden, en andere interessante onderwerpen. 


Na het succesvol doorlopen van een module bekomt de zorgverlener een attest. Daarnaast blijft de module ook onbeperkt toegankelijk en kunnen zorgverleners op eender welk moment teruggrijpen naar de inhoud om de kennis ten volle eigen te laten worden. Onze (toekomstige) modules vertrekken steeds vanuit het principe dat eerst kennis aangeboden wordt, waarna vervolgens kennis kan getest worden aan de hand van verschillende leervormen. Er wordt steeds gewerkt met feedback, ongeacht het gegeven antwoord juist of fout was, dit om het lerend vermogen te optimaliseren.

 

ZorgConnect zet in op het verbreden en verdiepen van het bestaand e-learning aanbod, en werkt daarvoor samen met verschillende partners.  ​

Tutorials

ZorgConnect stelt tutorials, korte instructiefilmpjes, beschikbaar via mijn dossier.  Op deze manier kunnen zorgverleners op een visuele manier kennis vergaren over gebruikte tools.​

 • EasyNurse met oa medicatieschema wijzigen, patiëntenexport aanmaken

 • EasyNurse Mobiel met oa correct eID lezen

 • Mijn dossier met oa bekijken overzicht uren opleiding en overleg, download van een opleidingsattest

 • E-learning met oa inloggen op ons e-learningsplatform

 • Connect met oa bezoekverslag toevoegen, arts in een ziekenhuis toevoegen als bestemmeling

 • Excel met oa basisfunctionaliteit kolom zichtbaar maken/verbergen, filters toevoegen

Kwaliteit

Toegang tot evidence based protocollen

In kader van het verlenen van kwalitatieve zorg is het beschikken over en toepassen van actuele protocollen van belang. Daarom kunnen alle zorgverleners aangesloten bij ZorgConnect gratis het Vilans KICK-portaal raadplegen en op deze manier een ruim aanbod aan up-to-date protocollen doornemen. 

 

Meldpunt en ombudsdienst

ZorgConnect stelt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voorop en hecht veel belang aan jouw mening. Daarom ontwikkelden we een platform waar we alle klachten, suggesties en meldingen bundelen en behandelen. Alle meldingen geven we zo de juiste aandacht én we zoeken naar een gepaste oplossing. Op deze manier kunnen we onze interne werking verbeteren en onze patiënten de zorg geven die ze verdienen. Twijfel dus zeker niet een (bijna-) incident, onveilige situatie, (on)tevredenheid, suggestie, logistiek of technisch probleem,...te melden via ons MELDPUNT.

Je kan ook steeds onze OMBUDSDIENST contacteren wanneer een melding niet tot tevredenheid opgelost werd.