De persoonlijke aanpak

ZorgConnect

Verpleging aan Huis

 

ZorgConnect Verpleging aan Huis is de oorspronkelijke, geïntegreerde samenwerking van zelfstandig thuisverpleegkundigen, die ondertussen haar vleugels voorbij de grenzen van het Waasland heeft uitgeslagen.

ZorgConnect Groep

 

ZorgConnect Groep is het vroegere Veratar waar we onafhankelijke praktijken van zelfstandige verpleegkundigen via praktijk-coaching en opleiding ondersteunen op het vlak van het elektronisch verpleegdossier, administratie, nomenclatuur,

facturatie, opleiding etc.

algemeen_A4.png

ZorgConnect

Thuishulp

 

In deze pijler situeren zich onze dienst gezinszorg, huishoudhulp en strijkateliers.  Onze strijkateliers werken met dienstencheques.

In Elversele is een strijkpunt voorzien om jouw strijk binnen te brengen.  Strijk kan zowel te Sint-Niklaas als te Elversele binnengebracht worden in onze ateliers. 

ZorgConnect Beroepsvereniging

 

Alle verpleegkundigen aangesloten bij de eerste 2 pijlers zijn automatisch ook lid van de beroepsvereniging ZorgConnect. ZorgConnect neemt hun vertegenwoordiging op in diverse fora en overleg- of beslissingsorganen.

 

ZorgConnect Verpleging aan Huis en ZorgConnect Groep vormen samen één erkende dienst in de zin van de RIZIV-reglementering.

Juridisch bestaat ZorgConnect uit 2 vzw’s:

  • de vzw ZorgConnect die de pijlers Verpleging aan Huis, Groep en Beroepsvereniging omvat; de vzw ZorgConnect heeft 50% van de aandelen van de bvba EASiX in eigendom.

  • de vzw ZorgConnect Thuishulp, die samenvalt met de gelijknamige organisatiepijler.

Historiek

 

Eind jaren ’90 verenigden een aantal zelfstandige praktijken voor thuisverpleging uit de regio Waasland zich in de vzw Verpleging aan Huis. Doel van deze samenwerking was het delen van alle facilitaire elementen die noodzakelijk zijn voor goede, kwaliteitsvolle praktijkvoering.

Al snel sloten meer en meer thuisverpleegkundigen zich aan, omdat ze geloofden in een transparante, solidaire en patiëntgerichte samenwerking. Toen al leefde het idee van geïntegreerde zorg zeer sterk en werd een dienst voor gezinszorg opgericht. De vzw Wij Blijven Thuis zag het daglicht. In 2004 kreeg de dienst een erkenning van de Vlaamse overheid en startte tevens een poetsdienst en strijkatelier op via dienstenchequewerking.

In het tijdperk van digitalisering bleek al snel de noodzaak om over een eigen verpleegsoftware te beschikken en werd samen met 2 andere partners uit de zorgsector het softwarebedrijf EASiX bvba opgestart.

Meteen lag de weg open om nog meer praktijken in Oost- en West-Vlaanderen tegemoet te komen in hun vraag tot intense samenwerking en ondersteuning.

Dit concept werd dit uitgerold onder de naam VERATAR (Verpleegkundige administratie en tarificatie).

Om de gehele werking te consolideren en te verankeren voor de toekomst, werd  in 2016 een transitieplan richting een moderne organisatie met meer en hogere professionaliteit uitgewerkt.

Dit resulteerde in een nieuwe organisatiestructuur en uiteindelijk een nieuwe naam voor de volledige organisatie: ZorgConnect!

 
 

Bestuur

Raad van Bestuur

De 2 vzw’s die onderdeel uitmaken van ZorgConnect, worden bestuurd  door een identiek samengestelde raad van bestuur.

Deze bestaat uit interne en externe bestuurders. Er wordt gestreefd naar een mix van achtergronden en competenties bij de samenstelling van deze raad van bestuur.

 

Op vandaag zijn de raden van bestuur van de vzw’s als volgt samengesteld:

 

* Voorzitter Hugo Baert, medeoprichter, bestuurder bij de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen

* Koen Michiels, secretaris, gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas Sint-Niklaas/Lokeren

* Jürgen De Smet, penningmeester, algemeen coördinator van ZorgConnect

* Marc Van der Weyde, bestuurder, zorggroep manager bij AZ Alma

* Nancy Cantens, bestuurder, HR Consultant bij Sodiwe en docent

* Rudi Baluwé, bestuurder, voormalig voorzitter van de vzw Wij Blijven Thuis

 

De raden van bestuur worden bijgestaan door Patrick Laisnez, HR Manager van Probis die is aangesteld als extern adviseur.

 

De raad van bestuur komt 6-7 keer per jaar samen. Tussentijdse beslissingen kunnen via digitale weg worden genomen.

Lees meer over de werking van onze raad van bestuur in het governance charter.

 vzw ZorgConnect: algemene vergadering van zorgverstrekkers

Alle zorgverstrekkers die onder de pijler ZC Verpleging aan Huis of ZC Groep een samenwerkingsovereenkomst hebben met de vzw, zijn automatisch ook lid van de (beroeps)vereniging.

Zorgverstrekkers die meer dan 1 jaar een samenwerkingsovereenkomst hebben met de pijler ZC Verpleging aan Huis, kunnen toetreden tot de algemene vergadering.

 

Zij krijgen jaarlijks die mogelijkheid. Op die manier geven de zorgverstrekkers zelf rechtstreeks mee vorm aan het beleid, door de benoeming van en het verlenen van kwijting aan de bestuurders, door de goedkeuring van het budget en de jaarrekeningen, etc.

De algemene vergadering van beide verenigingen komt jaarlijks minstens 2 keer samen.

De statuten van beide verenigingen kan je hier openen.

Onze waarden

 

Passie

 

In alles wat wij doen, werken wij met overgave, plezier en enthousiasme. We hebben een hart voor de zorg aan patiënten, cliënten, klanten, het milieu en de maatschappij. De blijvende tevredenheid van patiënt, cliënt of klant is onze drijfveer en geeft ons arbeidsvreugde.

Zorgzaamheid

 

Wij zorgen voor anderen zodat zij zich maximaal op hun gemak voelen. Wij streven steeds naar de beste oplossing om aan de noden en behoeften van de patiënt/cliënt te voldoen. Zorgzaamheid is voor ons:

* Een persoonlijke aanpak

* Oog en aandacht hebben voor een ander

* Waken over iemands welzijn ook dat van onze collega’s er

zich verantwoordelijk voor voelen.

* Toegewijd zijn

* Interesse hebben in wat er leeft bij de ander: betrokkenheid tonen en betrokken zijn.

Deze zorgzaamheid uit zich op niveau van de zorgbehandeling, hygiëne, veiligheid en het algemeen welzijn van de mensen.

 
shutterstock_430245547.jpg
 
DNA-streng

Samenwerken

Een belangrijk element in het DNA van ZorgConnect is het streven naar maximale samenwerking met partners die een zelfde visie hebben op thuisverpleging en thuiszorg.

 

ZorgConnect is in die samenwerkingsvormen een transparante, voluntaristische en loyale partner die steeds streeft naar het vinden van raakpunten die alle betrokken organisaties beter kunnen maken.

ZorgConnect is trotse partner van:

SBB_NL.png
viro_Q_600px.png
logo_cri.png
Logo ouderenzorg.png
 
logo_thonicks.webp
verburght.jpg
heilighart.jpg
uniek.jpg
triangel.jpg
tendries.jpg
logo-bmedi.jpg