ZorgConnect

ZorgConnect

Altijd dichtbij

Passie . Zorgzaamheid Integriteit

 

Missie

ZorgConnect is een onafhankelijke netwerkorganisatie die de toegang van de patiënt tot kwalitatieve thuisverpleging wil faciliteren en de thuisverpleegkundige zelf een zorginhoudelijke en administatieve ondersteuning biedt om deze kwalitatieve zorg uit te voeren.

ZorgConnect staat voor geïntegreerde zorg door een structurele samenwerking met andere zorgpartners die in de zorg aan huis betrokken zijn voor aanvullende dienstverlening zoals gezinszorg en huishoudelijke ondersteuning (poetsen, koken, strijk).

ZorgConnect kiest er uitdrukkelijk voor het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk, die zich organiseert op basis van de van toepassing zijnde erkenningsvoorwaarden op Vlaams en federaal niveau.

ZorgConnect staat voor nabije zorg door een gekend gezicht, flexibel ingevuld op maat van de noden en behoeften van patiënt, waarbij de zorgverlener zich door de ondersteuning van ZorgConnect maximaal kan toeleggen op de zorg en de regie daarvan opneemt.

ZorgConnect heeft als beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen steeds de belangen van deze bredere beroepsgroep voor ogen in elke samenwerking waar de organisatie zich engageert.

missie ZorgConnect
 

Waarden

ZC waarden.PNG

Passie

 • Werken met overgave, enthousiasme & plezier

 • Werken met een hart voor het welzijn van de patiënt

Zorgzaamheid

 • Persoonlijke aanpak staat centraal

 • Oog hebben voor gevoelens & behoeften van de patiënt

 • Groot gevoel voor verantwoordelijkheid

Integriteit

 • Meedenken over oplossingen & verbeteringen

 

Visie

ZorgConnect wil zich verder ontwikkelen tot een organisatie die als een betrouwbare, transparante partner deelneemt aan de organisatie van kwalitatieve en geïntegreerde zorg op lokaal niveau, maar ook participeert in regionale structuren en samenwerkingsvormen.

Dit impliceert 2 elementen:

 • Zorgverleners zien ZorgConnect als een organisatie waar passie voor zorg, zorgzaamheid en integriteit voor zowel de patiënt als voor elkaar cruciaal zijn.  Onze organisatie bestaat uit aangesloten zorgverleners/medewerkers die deze waarden delen en de meerwaarde van onze ondersteuning omarmen. Opleiding, coaching en begeleiding van zorgverleners zijn belangrijke pijlers om steeds te evolueren en bij te leren (van elkaar).

 • Partners zien ZorgConnect als een integere, transparante, betrouwbare partner.   ZorgConnect investeert graag en enthousiast in samenwerking, intern en extern, waar wij ons als een verantwoordelijke, onbevooroordeelde en onafhankelijke partner opstellen in het belang van onze patiënten, zorgverleners en onze identiteit als erkende zorgorganisatie.  Wij willen voor zorgverleners een bevoorrechte partner zijn om tot samenwerking een nieuwe, gespecialiseerde zorgvormen toegang te hebben.

Onze activiteiten strekken zich uit over het Vlaamse grondgebied.

 

Leidend principe

​Er bestaat een te sterke commercialisering in de sector​, waardoor zorgverleners schrik hebben om hun autonomie en markt te verliezen.

ZorgConnect biedt verbinding en veiligheid, zonder dat overname of stringente, dwingende contracten aan de orde zijn​.  We zetten onze focus op ondersteuning van de zorgverlener om deze sterker te maken in haar/zijn snel evoluerende rol in het zorgcontinuüm​. 

ZorgConnect biedt in verschillende formules ondersteuning aan verpleegpraktijken zodat zij een significante rol kunnen opnemen in het zorgcontinuüm​.

 • Inschatting van totale zorgbehoefte & welzijn​

 • Regisseren van de invullingen van noden en behoeften van de patiënt door toeleiding naar structurele partners

 • Advies en opleiding​

Vanuit onze vzw-structuur investeren wij de opbrengsten in de ondersteuning van de praktijken​

 • ZorgConnect vindt het zeer belangrijk om de behoeften van de doelgroep te blijven monitoren

 • Innovatieve en effectieve benadering​

 

ZorgConnect