shutterstock_249632863.jpg

ZorgConnect werkt steeds vanuit ons kenmerkende DNA

Passie

Zorgzaamheid

Integriteit

 

Houdt jouw organisatie deze waarden ook hoog in het vaandel?  Wij bekijken graag de samenwerkingsmogelijkheden.

  

ZC waarden.PNG

Passie

 

 • Werken met overgave, enthousiasme & plezier

 • Werken met een hart voor het welzijn van de patiënt

Zorgzaamheid

 

 • Persoonlijke aanpak staat centraal

 • Oog hebben voor gevoelens & behoeften van de patiënt

 • Groot gevoel voor verantwoordelijkheid

Integriteit

 

 • Meedenken over oplossingen & verbeteringen

schemas4.jpg

Onze partners

 

Ziekenhuizen

Onze verpleegkundigen

 • Ondersteuning door diverse domeinexperten: wondzorg, diabetes, oncologische zorg, …​

 • Uitgebreid opleidingsaanbod via diverse leervormen, e-learningmodules in samenspraak met huisartsenkoepels en ziekenhuizen​

 • Diverse teams bieden ondersteuning aan ziekenhuisafdelingen, labo’s en huisartsenpraktijken​

Continuïteit van de zorg

 • 24u/24 ondersteuning van de patiënt via de ZorgCentrale​

 • Uitgebreide dekking in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen​

 • Structurele ondersteuning mogelijk op maat van de huisartsenpraktijk​

 • Ondersteuning van ziekenhuis mogelijk in diverse verpleegcentra (ELVERSELE, Ronse, Oostkamp)​

Samenwerking

 • Ontslagmanagement​

 • Structurele opvolging specifieke patiëntengroepen​

 • Transmurale zorg via diverse projecten, zoals Integreo en Onco@home​

Communicatie

Gestructureerd overleg in het ziekenhuis

 • Vaste overlegmomenten met belanghebbenden

 • Strikte wekelijkse opvolging van opgenomen en ontslagen patiënten

Vast aanspreekpunt

 • Contact met ziekenhuis via teamverantwoordelijke​

 • Continue afstemming tussen alle betrokken partijen

Vast opnameformulier

 • Duidelijk opnameformulier met alle patiëntinformatie​

Connect

 

VAPH-voorzieningen

 • ZorgConnect werkt al sinds 1990 samen met instellingen voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking​

 • Onze zorgverstrekkers staan in voor elke mogelijke zorg die in de verpleegkundige nomenclatuur is voorzien​

 • Geen kosten voor de voorziening, de zorgen worden verrekend via de derdebetalersregeling​

Vertrouwd team

ZorgConnect zet in jouw voorziening een specifiek, kleinschalig team op maat neer.
Dit resulteert in​​​

 • Voldoende tijd voor de patiënten: de zorgverlener heeft enkel de voorziening als patiëntenronde​

 • structuur en rust bij de patiënt​

 • Creatie van een vertrouwensband tussen patiënt en zorgverlener​

 • Hetzelfde team kan de zorg verder zetten op dagen wanneer patiënt niet in de voorziening​
  aanwezig is​

Specifieke opleiding

 • Specifieke selectie van zorgverleners die die passie en competentie hebben om in een voorziening zorg te verlenen​​

 • Uitgebreid aanbod vormingen specifiek toegespitst op de zorgverlening in een voorziening​​​

 • Opleiding die aan onze verpleegteams worden aangeboden, staan ook open voor medewerkers van de voorziening​

24/24 zorgverlening

 • Het verpleegteam is 24 uur op 24 beschikbaar voor verpleegkundige noodsituaties​

 • In specifieke woonsituaties kan de ZorgCentrale een bijkomende ondersteuning van de autonomie van de patiënt betekenen​​

Communicatie

Vast aanspreekpunt voor de voorziening

 • Contact via teamverantwoordelijke

 • Continue afstemming tussen alle betrokken partijen

Gestructureerd overleg

 • Vaste overlegmomenten met de medische en/of verpleegkundige dienst van de voorziening

Connect

 

Assistentiewoningen

Zorgcoördinatie: wat kan ZorgConnect voor betekenen?​

 • Rol van woonassistent opnemen​

  • Flexibel organiseren van zorg​

  • Aanwezigheid van verpleging op gewenste tijdstippen​​

 • Ondersteuning woonassistent​

  • In kaart brengen hulp- & zorgbehoeften​

  • Diensten op maat aanbieden​

  • Preventief maatregelen nemen​

  • Opvolging voor patiënten in ziekenhuis​

  • Ondersteuning bij de aanvraag van premies​

schemas5.jpg

Crisis- en overbruggingszorg

Crisiszorg

 • ZorgConnect biedt de mogelijkheid aan om de bewoners aan te sluiten op de ZorgCentrale

Overbruggingszorg

 • Aanpassen intensiteit van de zorg

 • Verhogen van aanwezigheid

Communicatie

Vast aanspreekpunt voor de voorziening

 • Contact via teamverantwoordelijke

 • Alles wat ZorgConnect uitvoert, gebeurt in overleg

 • Rapportage na uitvoering naar wens van de residentie

Gestructureerd overleg

 • Vaste overlegmomenten met belanghebbenden

Communicatie met bewoners

 • Organiseren van bewonersnamiddagen

  • Peilen naar tevredenheid​

  • Informeren en educeren over verschillende thema's

Connect

Projecten

ZorgConnect participeert als erkende dienst voor thuisverpleging in diverse (piloot)projecten waarbij enerzijds samenwerking tussen verschillende disciplines en anderzijds innovaties in de thuisverpleging centraal staan.
 

ZorgConnect heeft  hierbij 2 doelstellingen

 • Elk mogelijk type zorg en zeker ook de innovaties in de thuisverpleging, toegankelijk maken voor zelfstandige thuisverpleegkundigen

 • Patiënten de kans geven om deze zorgen ook van hun vaste, zelfstandige thuisverpleegkundige te genieten

 

​Een greep uit de vele projecten waar ZorgConnect deelneemt

Onco@home

ZorgConnect is partner in het Onco@home-project, met steun van Kom op tegen Kanker.
Het doel van het project is om een deel van de gespecialiseerde zorg voor kankerpatiënten thuis te laten plaatsvinden. Zo vermindert het aantal verplaatsingen naar het ziekenhuis en is de sociale impact voor de patiënt minder groot. 

In eerste instantie startte het project in AZ Groeninge. Na een positieve evaluatie zijn vanaf mei 2021 ook de ziekenhuizen van Waregem en Izegem gestart. 

quote@2x.png

"Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners. Als thuisverpleegkundige ben je thuis de ogen van de arts en volg je mee de patiënt op."

Thuisverpleegkundige

background_img_01.png

Geïntegreerde zorg Waasland

Geïntegreerde Zorg Waasland is een pilootproject voor chronisch zieken dat 50 zorg- en welzijnspartners in het Waasland verbindt. 

Geïntegreerde Zorg Waasland brengt het volledige zorgnetwerk van de chronische patiënt samen:

de patiënt, huisarts, apotheker, thuisverpleging & -zorg, maatschappelijk assistent, andere zorgverleners, overlegcoördinator en de mantelzorger.

 

Aan de hand van de acties krijgt de patiënt een beter zicht op zijn zorgverhaal en de bijhorende diagnose. Hierdoor kan in samenspraak met de zorgverleners en omgeving gewerkt worden aan een langdurigere zelfredzaamheid en hogere levenskwaliteit van de patiënt. Ook wordt een betere inzetbaarheid van personen en middelen mogelijk gemaakt. Bijkomend zorgt het globaal opvolgdossier er voor dat alle betrokken zorgverleners ten allen tijde op de hoogte zijn van de situatie van de patiënt. 

Met de hele bundel aan acties wil Geïntegreerde Zorg Waasland niet alleen de gezondheid en het welzijn van de chronische patiënt verbeteren, maar ook die van de hele bevolking. 

Structureel patiëntenoverleg AZ Damiaan Oostende

 
team AZ Damiaan.PNG

ZorgConnect werkt mee een nieuw initiatief in AZ Damiaan waarbij thuisverpleegkundigen aangesloten bij ZorgConnect maandelijks de kans krijgen oncologische en palliatieve patiënten  met een complexe zorgvraag te bespreken.  

Een multidisciplinair team van experten uit AZ Damiaan staat klaar om de thuisverpleegkundige te ondersteunen met advies en te luisteren naar de moeilijkheden die men thuis ervaart. 

Door deze bespreking krijgt men in het ziekenhuis tevens inzicht in de complexiteit van de thuissituatie.

 

Op die manier kunnen alle zorgverleners rond de patiënt beter en samen tegemoet komen aan de noden van de patiënt.