shutterstock_1382746574.jpg

Zorgaanbod

Je kan bij ZorgConnect terecht voor
volgende verpleegkundige zorgen

 • Hygiënische zorgen​

 • Wondzorgen​

 • Inspuitingen​

 • Infuustherapie​

 • Afkoppelen chemotherapie​

 • Spoelen poortkatheter ​​

 • Klaarzetten wekelijkse medicatie​

 • Vaccins​

 • Compressietherapie​

 • Palliatieve zorgen​

 • Diabeteszorg​

 • en nog veel meer

Facturatie via ziekenfonds

 

Troeven

schemas2.jpg

Vertrouwd team en zorg op maat

 • ZorgConnect hecht veel belang aan het feit dat er voldoende tijd genomen wordt voor de patiënt en de mantelzorger. ​

 • Zo wordt een band gecreëerd tussen de zorgverlener en de zorgvrager. Dat is van cruciaal belang voor een (lang)durige zorgrelatie.​

 • Daarom werken we ook met kleine, stabiele teams. Als patiënt krijg je een zo beperkt aantal zorgverleners te zien die echt vaste gezichten worden.  Op die manier kan er ook een vertrouwensband ontstaan.​

 • Dat zorgt voor structuur en rust. ​

 • De verpleegkundigen kunnen met veel aandacht en oog voor detail de zorg uitvoeren. ​​​

Meer dan zorg

 • Daarnaast kunnen onze zorgverstrekkers een antwoord bieden op alle vragen die met zorg te maken hebben. ​

 • We kunnen patiënten doorverwijzen naar ondersteunende diensten ( vb maaltijdzorg of poetsdienst) en helpen ook bij de aanvraag van premies, tegemoetkomingen of medische hulpmiddelen.​

 • Zelfs voor de meest geavanceerde zorgen die vandaag bij de patiënt thuis kunnen gebeuren, kan je op ZorgConnect rekenen.​

 • Als onafhankelijke organisatie kan iedereen op onze zorgverlening beroep doen, ongeacht bij welke ziekenfonds men aangesloten is of wie de huisarts is.​

 • ZorgConnect factureert rechtstreeks aan de ziekenfondsen. ​

 • Bij zorgen zonder tussenkomst vragen wij een vergoeding, afhankelijk van het type zorg ​

Continuïteit van de zorg

Permanent beschikbaar

 • Thuisverpleging via ZorgConnect is 7 op 7 dagen en 24 uur op 24 beschikbaar via het nummer 0800 12 201. Je kan de zorg ook via MAIL aanvragen. ​

 • Op onze permanentie is er altijd deskundig personeel aanwezig om aanvragen voor zorg te behandelen.​

 • Daarnaast beschikt Zorg Connect over een eigen ZORGCENTRALE voor noodsituaties.  ​

Eigen verpleegcentrum en uitgebreid netwerk

In het eigen verpleegcentrum in Elversele kan ambulante zorg aangeboden worden. Hier kunnen patiënten terecht voor verpleegtechnische handelingen zoals wondzorg en infuus therapieën.​

Wij werken ook samen met verschillende partners en labo’s voor staalafnames.​

Via ZorgConnect kan je rekenen op deskundige zorgverleners in Oost-Vlaanderen, West Vlaanderen en Antwerpen.​

Er wordt zowel tijdelijke verzorging als langdurige behandelingen voor chronische aandoeningen toegediend.​

Communicatie

ZorgConnect hecht veel belang aan communicatie. Zowel met de patiënt als zijn mantelzorger. ​

De verpleegkundigen staan in nauw contact met de huisartsen voor de afstemming van de zorg. ​

Ook binnen de teams wordt maandelijks een overleg tussen de zorgverstrekkers gepland om de zorgnoden van de patiënten af te stemmen​

Wanneer een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis, nemen wij contact op met het ziekenhuis en wordt een opnameformulier ingevuld. ​

Een duidelijk opnameformulier biedt de mogelijkheid om de informatieoverdracht bij opnamen op een gestructureerde wijze te laten verlopen. Alle patiënten informatie staat verzameld op één document.​

Dit gebeurt op een GDPR veilige wijze door het gebruik van onze digitale tool Connect om op een veilige manier te communiceren én met goedkeuring van de patiënt door middel van een geïnformeerde toestemming van de patiënt.​
Goede en open communicatie is cruciaal mbt de terugkeer van de patiënt naar huis, het ontslag uit het ziekenhuis kan op deze wijze goed voorbereid worden. We zorgen ook voor een strikte opvolging  tijdens het verblijf van een patiënt in het ziekenhuis. ​

Er is steeds een verpleegkundige of verantwoordelijke die contact opneemt met de sociale dienst van het ziekenhuis, zeker bij complexe zorgsituaties.​

Wanneer Zorg Connect zorg verleent in een voorziening of residentie beogen wij een gestructureerd overleg om de zorgnoden af te stemmen.​

 

ZorgCentrale

Flowchart_ZorgCentrale.jpg

In nood drukt de cliënt op de knop van het alarm, dat kan mobiel zijn of op een vaste plaats in huis liggen. In de centrale staan  competente en getrainde medewerkers permanent klaar om te helpen. Zij hebben een grondig inzicht in de problematiek van de ingeschreven cliënten. Ze beoordelen het alarm en zorgen ervoor dat de juiste hulp geboden wordt.


Naar gelang de ernst of de aard van het probleem kunnen drie verschillende partijen ingeschakeld worden: de mantelzorger of een contactpersoon (bijvoorbeeld een buurman of -vrouw), een verpleegkundige, de hulpdiensten of de huisarts. Na een interventie wordt altijd een rapport opgemaakt. Daarna worden maatregelen getroffen zodat eenzelfde voorval in de toekomst voorkomen kan worden. Dat kan gaan van eenvoudigweg een aantal kleine aanpassingen in de woning van de cliënt tot het aanpassen van medicatie na overleg met de huisarts.

 

Zorgaanvraag

Je kan op volgende manieren zorg aanvragen