Persoonlijke beschermende maatregelen

Graag geven we jullie nog wat informatie over het correct gebruik van de beschermende middelen en het correct toepassen van de handhygiëne. Op die manier hopen we dat jullie jullie zo goed mogelijk gaan beschermen. 

Omwille de bijzonder moeilijke omstandigheden helpen we graag om alle maatregelen nog eens op te frissen. We hebben alle richtlijnen nog eens op een rijtje geplaatst. 

Persoonlijke beschermende maatregelen

Algemene maatregelen

 

Handen wassen

 
who_handenwassen.png

Bron: who.int

Of klik op deze link voor een video.

Handschoenen

 

Handschoenen draag je ter bescherming van jezelf en/of ter bescherming van de patiënt.

Regels voor juist gebruik handschoenen

Naast het toepassen van handhygiëne is het gebruik van handschoenen een goede maatregel om besmettingen te voorkomen. Volg onderstaande regels op voor een juist gebruik:
 

 • Draag handschoenen: 

 • Als er kans is dat je handen direct of indirect komen met lichaamsvocht, slijmvliezen, niet intacte huid of ongereinigde instrumenten die hiermee in aanraking zijn geweest.

 • Als er kans is op overdracht van specifieke micro-organismen via je handen. (Bij de huidige coronacrisis is dit zeker het geval)

 • Als je zelf wondjes (niet intacte huid) hebt op je handen.

 

 • Pas voor én na gebruik altijd handhygiëne toe, maar nooit op gehandschoende handen.

 

 • Zorg dat je handen goed droog zijn als je handschoenen aantrekt om huidirritatie te voorkomen.

 

 • Zorg ervoor dat handschoenen tijdens het dragen niet in contact komen met  je gezicht, kleding, andere persoonlijke beschermingsmiddelen en omgevingsmaterialen zoals (mobiele) telefoons en tablets, deurknoppen, bedgordijnen, apparatuur, toetsenborden, schrijfgerei enzovoort. 

 

 • Trek je handschoenen direct uit na het cliëntgebonden contact.

 

 • Trek de eerste handschoen uit door deze ter hoogte van de handpalm vast te pakken, omhoog te trekken van de huid af en vervolgens van de hand af te schuiven. De tweede handschoen trek je uit door met de andere hand (zonder handschoen nu) bij de opening voorzichtig aan de binnenzijde beet te pakken de handschoen binnenste buiten te keren terwijl je hem van de hand afschuift.

Niet-steriele handschoenen aantrekken

handschoenen aan.jpeg

Niet-steriele handschoenen uittrekken

handschoenen uit.jpeg

Wegwerpschorten

 

Niet alleen via je handen, maar ook via de kleding kun je de hele dag micro-organismen met je meedragen. Als de kans bestaat dat je kleding in contact komt met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, de slijmvliezen van een cliënt of niet-intacte huid dan is het belangrijk om niet alleen handschoenen te dragen, maar ook beschermende kleding te gebruiken. Ditzelfde geldt als je helpt bij douchen of baden: je kleding kan dan nat worden. In de meeste gevallen biedt een halterschort voldoende bescherming. Alleen als er kans is op overdracht van specifieke micro-organismen (een patiënt besmet met covid-19) dan kun je beter een jasschort met lange mouw aantrekken.

De verschillende stappen in de procedure
 1. Doe je beschermende kledij aan in een aparte ruimte (de gang bij de patiënt thuis of een andere ruimte dan waar de patiënt zich bevindt)

 2. Ontsmet je handen

 3. Trek schort aan

 4. Zet masker op

 5. Trek handschoenen aan

 6. Stap binnen in de ruimte bij de patiënt voor de zorg.

 7. Na de verzorging, ga terug naar de aparte ruimte, trek handschoenen uit en werp ze in een vuilnisbak met deksel.

 8. Ontsmet opnieuw je handen

 9. Verwijder de schort, werk van buiten naar binnen en werp het onmiddellijk in een afgesloten vuilnisbak

 10. Masker verwijderen

 11. Handen wassen en ontsmetten

Tips en aandachtspunten

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn cliëntgebonden

 • Raak bij het uittrekken de voor- en buitenkant zo min mogelijk aan en pas daarna handhygiëne toe. Verwijder, als je meerdere beschermingsmiddelen aan hebt, altijd eerst de handschoenen. Gooi ze na gebruik direct weg

 • Wanneer een schort met lange mouwen niet beschikbaar is, dan is een halterschort een veilig alternatief

Aan- en uittrekken beschermende kledij

 
Algemene maatregelen:
 • Neem de algemene hygiënemaatregelen in acht.

 • Raak de patiënt en mogelijk besmette materialen zo min mogelijk aan

 • Raak uw gezicht, mond, neus, ogen niet aan voordat u uw handen zorgvuldig gewassen of gedesinfecteerd hebt.

 • Aan- en uittrekken van beschermingskledij doe je niet in de ruimte waar de patiënt is

image.png
image (1).png

Bron: nhg.org

Mondmaskers

 
In de strijd tegen corona bestaan 2 groepen mondmaskers:
 1. Type 2 chirurgische maskers

 2. FFP ademhalingsbeschermingsmaskers

Het chirurgisch mondmasker

Chirurgische mondmaskers moeten voldoen aan de Medische Hulpmiddelen richtlijn en aan de NEN-EN 14683 norm. Er zijn meerdere typen, om beschermd te zijn tegen het covid-19 virus gebruiken we het Type II mondmasker.

 • Type II mondmasker: Voor gebruik door medisch personeel, in die gevallen waarbij een mondneusmasker vereist is, maar waar er geen risico bestaat op spatten van lichaamsvloeistoffen.

Het FFP ademhalingsbeschermingsmasker

Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en beschermt de gebruiker tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden. Gebruik bij voorkeur een disposable ademhalingbeschermingsmasker zonder uitademventiel, immers bij een ventiel bestaat het risico dat bij spatten druppels via het ventiel binnendringen.​​

3 types FFP beschermingsmaskers:

in de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers

 • FFP1 masker: het laagste prestatieniveau van een beschermingsmasker. Een FFP1 masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van het norovirus.

 • FFP2 masker: dit is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC.

 • FFP3 masker: De FFP3 klasse biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica.

Bij patiënten positief voor het coronavirus worden FFP2-maskers gebruikt.

Welk soort masker moet ik dragen?

Bij een besmette patiënt draag je, indien voorradig een FFP2-masker. Als deze maskers niet voorradig zijn dragen zowel de verpleegkundige als de patiënt een chirurgisch mondmasker.

Bij niet besmette patiënten draag je ofwel een chirurgisch mondmasker of een FFP1-masker.

Hoe gebruikt u een mondmasker?

 1. Zorg eerst dat de handen altijd schoon zijn, eerst gedesinfecteerd met een handalcohol of handgel.

 2. Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed aansluit kunt u ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen.

 3. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk.

 4. Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.

 5. Trek het masker open en buig daarbij de neusbeugel licht.

 6. Houdt het masker in één hand en de elastieken in de andere hand. Voorkom aanraking van uw handen met de binnenkant van het mondmasker.

 7. Houdt het masker onder de kin en plaats de elastieken op de kruin van het hoofd.

 8. Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren zit.

 9. Plaats de bovenkant van het masker net onder de neusbrug. Dat is het zachte deel boven van de neus. Druk het masker met twee handen aan beide zijden tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar beneden. Als u deze handeling niet goed doet, ontstaat er snel een kier.

 10. Voel of het masker goed aansluit.

Hoe verwijdert u een mondmasker? (bij een besmette patiënt)

 1. Doe eerst uw handschoenen uit.

 2. Desinfecteer de handen als het masker wordt gebruikt ter bescherming van micro-organismen. Zet dan het mondmasker als volgt af:

 • Buig de patiënt naar voren.

 • Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan. Gooi het masker weg in een afgesloten afvalbak met afvalzak.
   

Na gebruik en aanraking met het gebruikte masker desinfecteert of wast u weer grondig uw handen.

Hoe verwijdert u een mondmasker? (bij een niet-besmette patiënt)

 1. Doe eerst uw handschoenen uit.

 2. Breng masker, met beide handen aan de zijkant naar de hals. 

 3. Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan. Indien contact dan steeds handen wassen en handontsmetting.

 

Beschermende bril

Bij kans op spatten (in de ogen) gebruik je een beschermende bril. Dit is bijvoorbeeld nodig bij een bronchiaal toilet, handmatig voorreinigen van medische hulpmiddelen en het spoelen van een wond. Een gewone bril geeft onvoldoende bescherming.