Samenwerking

Ons aantal zorgverleners blijft groeien. Niet toevallig, want we investeren veel
tijd in hun begeleiding. Door grondige screenings van de stand van zaken en met doelgerichte actieplannen, helpen we onze teams en praktijken groeien en evolueren.

ZorgConnect sluit 500ste zorgverlener aan

Screening en coaching

Via screening en coaching van onze praktijken, streven we ernaar dat alle aangesloten teams en praktijken in orde zijn met de wettelijke verplichtingen.

 

Tegelijk stimuleren we onze praktijken om verder te evolueren en te groeien. Daarom heeft elke praktijk zijn eigen praktijkcoach. Zij helpen hen de kwaliteit van hun diensten op punt te stellen.

Praktijken helpen groeien

Praktijkcoördinatoren brengen ook de niet-zorggerelateerde taken in kaart. Dat laat hen toe om stil te staan bij hun praktijkmanagement en zorgregisseurschap.

 

Groeien in competenties zoals communicatie en delegeren, maakt daarom ook deel uit van onze praktijkcoaching. Zo legt ZorgConnect niet alleen de focus op financiële groei maar ook op groei in de eigen werking van de praktijkcoördinator.

P12_SD91_May-18-102855-2021_CaseConflict
 

Opleidingsaanbod

P16-2.png
Interne én externe deelnemers

We hebben dit jaar 65 webinars georganiseerd. En dat niet alleen voor onze eigen leden. Ook vanuit de brede sector van thuisverpleegkundigen konden deelnemers zich inschrijven.

 

Onze opleidingen openstellen voor externen is voor ZorgConnect een belangrijke manier om ons steentje bij te dragen aan de sector. Ook studenten kunnen kosteloos een opleiding volgen. Zo willen we hen warm maken voor het vak.

Inhoudelijke uitbreiding van opleidingen (en verder in toekomst)

2020 liet ons noodgedwongen nadenken over ons opleidingsaanbod. Aan het einde
van het jaar hadden we meer en diversere opleidingen in verschillende formats georganiseerd.

 

We ontdekten bovendien de voordelen van webinars. Die worden nu dus een vaste waarde in ons aanbod.

 

Digitalisering contractadministratie

"Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het zeker niet. Door onze administratieve taken te vereenvoudigen, kregen onze medewerkers net meer tijd om onze zorgverleners persoonlijk te ondersteunen"

Actualisering van de samenwerkingsovereenkomsten

Enkele processen binnen de ZorgConnect-werking ondergingen enkele aanpassingen. Denk maar aan de structurele screening van onze teams en praktijken, de maandelijkse aanrekening van het lidgeld, de wijziging in de uitkering van premies enzovoort. Daarom waren ook onze samenwerkingsovereenkomsten aan een update toe.

 

Ons streefdoel op dat vlak was integriteit en transparantie. We willen onze zorgverleners duidelijk meegeven wat zij van ZorgConnect mogen verwachten. Bij ons vind je geen complexe constructies of overeenkomsten die de verschillende partijen gijzelen.

Efficiënter werken dankzij digitalisering​

Het proces van ondertekening, opvolging en archivering van de overeenkomsten werd in 2020 gedigitaliseerd. Dat laat ons toe om een pak efficiënter te werken én het is gebruiksvriendelijker. Bovendien kunnen we nu tijd vrijmaken om onze processen verder te optimaliseren, persoonlijke begeleiding te bieden en inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Die digitalisering was een eenmalige investering om tijdrovende taken te vereenvoudigen en oplopende kosten te vermijden. We maken dus op een slimme manier gebruik van onze middelen om zoveel mogelijk impact te hebben.

 

Een andere manier waarop we dat willen bereiken is door onze zorgverleners deel te laten nemen aan de algemene vergadering. Op die manier kunnen zij meebeslissen over hoe we onze middelen inzetten. Voor en door zorgverleners dus.

Vrouw met digitale tablet
visuals-jaarverslag3.png
 

Het jaarverslag

Benieuwd naar het volledige jaarverslag, met daarin alles wat in 2020 gebeurde? Je kan het hier volledig downloaden.