f541dc_e7cfbab86d2843149b64c01449f5c65f~

Update EasyNurse - maart

Hieronder vind je de EasyNurse updates van maart 2021

1. Opnameformulier

Het is nu ook mogelijk om in EasyNurse een opnameformulier op te maken. Het formulier bevat enkele vooraf ingevulde velden maar kan ook naar keuze aangevuld worden met vrije tekst.  

Je kan ook kiezen of je de laatste bezoekverslagen wil bijvoegen en/of je het opnameformulier wil verzenden via onze handige Connect-tool. Het voordeel is dat je zo op een snelle manier de medicatiefiche  — of andere bijlagen uit het verpleegdossier — kan meesturen.  

Waar is dit te vinden? 

1. Open de patiëntenfiche 

2. Klik op C. Documenten 

3. Kies 9. Opnameformulier ziekenhuis 

Meer informatie is terug te vinden in onze handleidingen van EasyNurse.  
 

2. Patiëntenfiche: docs uploaden

Vanaf 01/03/2021 is het voor iedereen mogelijk om zelf rechtstreeks in de patiëntenfiche documenten zoals IC, toelatingen voor portaal en geschreven patiëntendossiers te uploadenDe mogelijkheid om documenten te verwijderen is voorbehouden voor de praktijkcoördinatoren/regioverantwoordelijken.  

Je hebt enkele opties:

  1. Voorschriften: enkel voorschriften (deze moeten nog steeds eerst via mijn dossier doorgestuurd worden) 

  2. Forfaitsdocumenten: bestand zal automatisch in pdf toegevoegd worden als je bij een toiletaanvraag op het printer-icoon klikt of bij niet-ziekenfondsen per post.  

  3. Dossier documenten: vrije keuze om documenten van de patiënt te uploaden, vb. palliatief dossier, pijnsymptoom en parameterregistratie, pijnschaal, insulineblad,…  

  4. Diverse documenten: enkel te gebruiken voor vb. Portaaldocument en Informed Consent. 

  5. Bewijsstukken: overzicht van alle aangemaakte bewijsstukken van de verstrekkingen. 
     

3. Stopbericht MyCareNet

Je kan niet langer tweemaal hetzelfde stopbericht voor een toiletaanvraag versturen via MyCareNet. Er zal nu een melding verschijnen ‘Stopbericht reeds verzonden’.  
 

 

4. Verdeelsleutel in prognoseDe verdeelsleutel is nu zichtbaar in de prognose. Een extra kolom ‘Verdeeld’ werd toegevoegd. In deze kolom is het bedrag zichtbaar na toepassing van de verdeelsleutel. Een verdeelsleutel wordt toegepast wanneer meerdere bezoeken per dag bij eenzelfde patiënt worden afgelegd. 

Wil je meer weten of heb je nood aan bijkomende informatie? Bekijk zeker de aangepaste handleidingen in EasyNurse.

Contacteer ons

ZorgConnect

Nieuwe Steenweg 106  .    9140 Elversele

Baron Ruzettelaan 1 gebouw 7  .  8310 Assebroek

0800 12 201

info@zorgconnect.be

www.zorgconnect.be