Voor verpleegkundigen door verpleegkundigen

Onze troeven

Door verpleegkundigen voor verpleegkundigen

Het lijkt een eenvoudige statement, maar voor ZC Groep is het een essentieel element van onze identiteit en de wijze waarop we praktijken ondersteunen.

 

Inderdaad, alles wat wij aanbieden doen we via verpleegkundigen met ervaring in de thuisverpleging, die zich dus kunnen inleven in jouw realiteit van alle dag.

Dit maakt ook dat alles, ook het elektronisch verpleegdossier, ontwikkeld wordt vanuit de behoeften van de thuisverpleegkundige.

Transparantie

Elke verpleegkundige heeft bij ZC Groep duidelijk zicht op de inkomsten uit zijn/haar prestaties, rekening houdend met de verdeelsleutels die binnen de praktijk zijn afgesproken. 

Omwegen bestaan bij ons niet.

Iedereen heeft recht transparantie.

Eenvoudige

prijsstructuur

De volledige ondersteuning - inclusief software - die ZC Groep biedt is vervat in één eenvoudig prijs, nl. 3,2% van de omzet van de praktijk.

 

Er zijn geen opstartkosten en je kan onbeperkt gebruik maken van het opleidingsaanbod en de ZorgConnect-helpdesk.

Als lid van ZC Groep zorgen we er bovendien voor dat je elk jaar alle premies ontvangt, indien je zelf aan de voorwaarden voldoet:

  • Telematicapremie (800 euro)

  • Team- en bijscholingspremie (400 euro)

  • Opleidingspremie (175 euro)

  • Sociaal statuut (500 euro)

Erkende dienst

ZC Groep is een erkende dienst in de zin van de RIZIV-reglementering en Vlaamse zorgwetgeving.

 

Dit geeft een aantal voordelen zoals de mogelijkheid om met zorgkundigen te werken.

Persoonlijke

aanpak

Bij ZC Groep kan je rekenen op een echte persoonlijke aanpak.

Je krijgt een praktijkcoach toegewezen die het werkveld kent. Bij deze praktijkcoach kan je terecht met al je vragen, over het toepassing van de nomenclatuur, hoe jouw verpleegkundig dossier op te bouwen, facturatie, etc.

 

Je krijgt persoonlijk, met je collega’s, opleiding in EasyNurse, het elektronisch verpleegdossier.

Jouw persoonlijke praktijkcoach bezoekt je 1 tot 2 maal per jaar om de praktijk te ondersteunen.

Connect

Ons softwarepakket Easynurse heeft een interactieve vorm van digitale communicatie opgebouwd vanuit het verpleegkundig dossier. Op deze manier willen we de kwaliteit van de zorg aan de patiënten garanderen en verbeteren. Connect zorgt ervoor dat relevante berichten, observaties, foto’s en bijlagen digitaal kunnen verstuurd worden via de e-healthbox naar de huisarts. Je krijgt hier als huisarts melding van en kan zelf ook reageren. Op die manier kan er een snelle uitwisseling van relevante informatie gebeuren, wat ten goede komt van de patiënt.

Onze diensten

Administratie en facturatie

We controleren de voorschriften en screenen de verpleegdossiers.

Waar nodig sturen we bij.

Facturatie van de prestaties, de opvolging van weigeringen van KATZ-schalen, crediteringen, etc. Wij nemen dit volledig voor jou in handen, zodat je je op de patiëntenzorg kan concentreren. ZC Groep is de enige organisatie die alle geweigerde facturen behandelt en zelf initiatief neemt om ervoor te zorgen dat de prestaties maximaal opnieuw ingediend kunnen worden.

 

Je ontvangt maandelijks op een vaste frequentie je ereloon.

Geen uitzonderingen, geen excuses.

Opleiding

Het is van groot belang dat verpleegkundigen de kans krijgen om zich continu bij te scholen.

 

ZorgConnect organiseert zelf opleidingen op verschillende locaties die onbeperkt - gratis - kunnen worden gevolgd.

Ook niet-leden zijn welkom: zij betalen een symbolische bijdrage per vorming.

Lees meer

Helpdesk

Je kan als verpleegkundige of praktijkcoördinator onbeperkt gebruik maken van onze telefonische helpdesk. Of het nu gaat om een vraag m.b.t. EasyNurse, de nomenclatuur of de facturatie, onze helpdesk helpt je uit de nood.

Software EasyNurse

ZorgConnect stelt de gehomologeerde software en mobiele app "EasyNurse" ter beschikking. Deze software is gebruiksvriendelijk waardoor planning en verpleegdossier zo eenvoudig mogelijk verloopt.

 

"EasyNurse" is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ZorgConnect en dus geschreven voor én door verpleegkundigen met jarenlange ervaring en kennis.

Lees meer

Wij komen graag bij u langs om u een demonstratie te geven van het softwarepakket EasyNurse.

Contacteer ons gerust voor de logingegevens op de demoversie!

Netwerk

ZorgConnect neemt de vertegenwoordiging van de ZorgConnect Groep verpleegkundigen op in diverse overlegfora en projecten. Ook het interne netwerk van aangesloten praktijken is belangrijk.

 

Zo publiceren we bijvoorbeeld werkaanbiedingen bij praktijken binnen ons netwerk en is er de mogelijkheid zorgen van jouw patiënten - vb tijdens vakantie - tijdelijk door te geven aan andere ZC Groepspraktijken.

Praktijkcoaching

Bij ZC Groep houd je als praktijkcoördinator zelf de touwtjes in handen, waarbij wij u maximaal ondersteunen.

Elke praktijk heeft een persoonlijke coach die u helpt om in orde te zijn met alle RIZIV-regels en steeds klaarstaat om uw vragen te beantwoorden.

We volgen zaken zoals eID-lezingen en de opmaak van het dossier op.

De praktijkcoach is een verpleegkundige met ervaring in de thuisverpleging. Minstens 1 keer per jaar komt jouw persoonlijke coach langs om samen de praktijkwerking te bekijken en waar nodig te optimaliseren.

Advies

ZC Groep levert advies over alles wat relevant is voor het uitbouwen van jouw praktijk. Natuurlijk volgen we de wijzigingen in de RIZIV-spelregels op de voet en proberen we daar als beroepsvereniging ook proactief invloed op uit te oefenen.

 

Ook met andere vragen als “hoe stel je een goede samenwerkingsovereenkomst?” of “wat betekent de GDPR concreet voor mij” kan bij ons terecht voor een passend en pragmatisch antwoord.

Steeds meer praktijken die samenwerken samen met ZC Groep worden groter. ZC Groep heeft hierin zeer veel expertise en kan je perfect advies geven of je verschillende mogelijkheden toelichten naar aanpak (werken met zorgkundigen, jobstudenten, keuze loondienst of zelfstandige samenwerking).