Thuis is waar wij verplegen

combinatielogo_esf_0_edited.jpg
 

OVER ONS

 

Onze verpleeg- en zorgkundigen

Een netwerk van zelfstandige zorgverstrekkers onder één dak

ZorgConnect Verpleging aan Huis is een netwerk van zelfstandige verpleeg- en zorgkundigen die zich achter 1 visie op zorg scharen. Binnen een vzw-structuur kunnen onze zorgverstrekkers rekenen op een uitgebreide ondersteuning, die hen toelaat zich volledig op de zorg van de patiënt te concentreren.

 

Deze ondersteuning gebeurt onder de vorm van coaching, opleiding en overleg.

meme.png

Waarden

Zorgverstrekkers die werken onder de koepel van ZorgConnect Verpleging aan Huis, hebben een duidelijke match met de waarden van de vereniging. Deze waarden zijn PASSIE en ZORGZAAMHEID. Je leest er hier meer over.

Zorg op maat

ZorgConnect Verpleging aan Huis organiseert de zorg op basis van kleinschalige teams, die een beperkt aantal gezichten bij de patiënt garanderen, op basis van een vertrouwensband tussen zorgverstrekker en patiënt.

Als patiënt betekent dit voor jou zorg op maat van jouw reële noden en behoeften.

 

Onze zorgverstrekkers kijken verder dan de inhoud van het voorschrift en trekken de tijd voor jou uit die nodig is om tot een kwalitatieve verzorging te komen.

Onze zorgverstrekkers kennen de omgeving en verwijzen je verder door naar ander vormen van zorg en/of ondersteuning indien nodig.

 

Kennis van de zgn. ‘sociale kaart’ is een must voor elke ZorgConnect-zorgverstrekker.

Oog voor het detail van de zorg primeert bij ons nog op de modewoorden ‘efficiëntie’ en ‘rendement’, die ook in de zorg de bovenhand halen.

 

DIENSTEN

 

Thuisverpleging

Toegankelijkheid

ZorgConnect Verpleging aan Huis kan je verzorgen ongeacht bij welk ziekenfonds je bent aangesloten. Indien je correct bij een ziekenfonds bent aangesloten, worden alle zorgen vergoed via de derdebetalersregeling.

ZorgConnect wijst jou en je mantelzorg de weg in de veelheid van premies en tussenkomsten en ondersteunt jou bij de aanvraag hiervan.

 

Verpleegkundige zorgen dienen steeds  voorgeschreven te worden door een arts. Voor hygiënische zorgen is dit niet verplicht, maar we vinden het beter dat jouw huisarts hiervan op de hoogte is en zullen dit, met jouw akkoord, altijd met hem/haar afstemmen.

Technische expertise
VAH_A4.png

Bij ZorgConnect kan je terecht voor elk mogelijk type van zorg die in de thuisomgeving kan gebeuren vandaag, én morgen.

Door het uitgebreide opleidingsaanbod voor onze verpleegkundigen en de coaching van elke individuele zorgverstrekker, heb je de garantie dat je - zelfs met de meeste gespecialiseerde zorgnood - bij ons goed zit.

 

ZorgConnect Verpleging aan Huis participeert actief in projecten om nieuwe vormen van zorg in de thuisomgeving mogelijk te maken.

Voorbeelden hiervan zijn negatieve druktherapie of ambulante antibioticatherapie en oncologische zorg thuis.

Communicatie

Bij ZorgConnect Verpleging aan Huis vinden wij een goede communicatie over jouw zorg uitermate belangrijk. In eerste instantie met jou als patiënt.

 

Goede zorg begint voor ons met luisteren, meedenken en helder communiceren. Zodat niet alleen de kwaliteit van de zorg een verschil maakt, maar ook de manier waarop je deze ontvangt.

Ook communicatie met jouw mantelzorg, huisarts en andere partners in de zorg.

 

ZorgConnect Verpleging aan Huis maakt hierbij gebruik van veilige toepassingen, die de bescherming van jouw privacy garanderen.

Continuïteit

Thuisverpleging kan steeds onmiddellijk - binnen het dagdeel van de aanvraag - opgestart worden.

Je kan de zorgaanvraag bij de verantwoordelijke van jouw regio opstarten via ons algemeen permanentienummer   

 

Bij gezinszorg en aanvullende thuiszorg, evenals huishoudhulp, krijgt jouw hulpaanvraag een prioritaire behandeling.

 

Thuisverpleging via  ZorgConnect is 7 dagen op 7 en 24u op 24u beschikbaar voor noodsituaties.

Steeds telefonisch bereikbaar

0800 12 201

Nieuwe Steenweg 106 - Elversele

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

Zorg in voorziening voor mensen met een beperking

ZorgConnect Verpleging aan Huis werkt al sinds 1990 samen met instellingen voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking.

 

Onze zorgverstrekkers staan in voor elke mogelijke zorg die in de verpleegkundige nomenclatuur is voorzien.

In deze vorm van verpleging komen de troeven van ZorgConnect Verpleging aan Huis bij uitstek naar voor:

 • Een kleinschalig team met vast gezichten, zodat een vertrouwensband bestaat met de bewoners;

 • Zorgverstrekkers die een passie hebben voor de specifieke zorgbehoeften van de bewoners en die enkel zorg verstrekken binnen de voorziening, zodat er tijd is voor echte totaalzorg;

 • Een teamverantwoordelijke die zorgt voor een continue afstemming met de voorziening met de voorziening.

De samenwerking met ZorgConnect Verpleging aan Huis is kosteloos voor de voorziening.

Het ziekenfonds vergoedt de prestaties rechtstreeks via de derdebetalersregeling.

Momenteel hebben we verpleegteams actief in volgende voorzieningen:

 • Ten Dries en A. Verburght in Landegem

 • De Triangel in Lovendegem

 • Ons Erf in Brugge

 • Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne

Meer informatie over ons aanbod?  Neem zeker contact via e-mail of telefonisch  op het nummer 0800 12 201.

shutterstock_249632863.jpg

Zorg in residenties van assistentiewoningen of andere collectieve woonvormen

ZorgConnect Verpleging aan Huis werkt samen met beheerders van diverse residenties van assistentiewoningen en andere collectieve woonvormen.

Het organiseren van thuisverpleging in dergelijke omgeving, brengt aantal unieke ZorgConnect-troeven naar boven.

RESIDENTIE - UNIEK LOKET

Bij ZorgConnect hebt je één aanspreekpunt om jouw volledige ondersteuning te

organiseren. In overleg met jouw huisarts,  eventuele mantelzorg en de

woonassistent van de residentie, organiseren wij de ondersteuning op maat van jouw noden en behoeften.

Onze medewerkers hebben een uitmuntende kennis van de sociale kaart en kunnen waar nodig doorverwijzen naar andere diensten.  Wij nemen de coördinatie en regie voor jou in handen, zodat je verder één aanspreekpunt hebt bij nieuwe vragen, opmerkingen of klachten.

ZorgConnect wijst jou en jouw mantelzorg de weg in de veelheid van premies en

tussenkomsten en ondersteunt je bij de aanvraag hiervan.

 

WERKEN ALS ZELFSTANDIGE VERPLEEG- OF ZORGKUNDIGE VIA ZC VERPLEGING AAN HUIS

Waarden

Toegankelijkheid

Elke ZorgConnect-zorgverstrekker is een ambassadeur van onze organisatie. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat we dezelfde waarden delen.

 

ZorgConnect schuift 2 kernwaarden naar voor: PASSIE en ZORGZAAMHEID.

Passie

In alles wat wij doen, werken wij met overgave, plezier en enthousiasme. We hebben een hart voor de zorg aan patiënten, cliënten, klanten, het milieu en de maatschappij. De blijvende tevredenheid van patiënt, cliënt of klant is onze drijfveer en geeft ons arbeidsvreugde.

shutterstock_101396815.jpg
Zorgzaamheid

Wij zorgen voor anderen zodat zij zich maximaal op hun gemak voelen. Wij streven steeds naar de beste oplossing om aan de noden en behoeften van de patiënt/cliënt te voldoen. Zorgzaamheid is voor ons:

 • Een persoonlijke aanpak;

 • Oog en aandacht hebben voor een ander

 • Waken over iemands welzijn ook dat van onze collega’s er zich verantwoordelijk voor voelen.

 • Toegewijd zijn

 • Interesse hebben in wat er leeft bij de ander: betrokkenheid tonen en betrokken zijn.

Deze zorgzaamheid uit zich op niveau van de zorgbehandeling, hygiëne, veiligheid en het algemeen welzijn van de mensen.

Steeds telefonisch bereikbaar

0800 12 201

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

Coaching

De zorgverstrekkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. De uitdagingen voor deze zorgverstrekker om zijn/haar job uit te oefenen, wordt in ijltempo steeds groter omwille van:

* De steeds hoger technische skills die vereist zijn om zorg of hulp te verstrekken in de thuisomgeving

* Bijkomende competenties die belangrijker worden, zoals bijvoorbeeld op het vlak van communicatie met de diverse stakeholders rond de cliënt/patiënt

* Een sowieso grotere werkbelasting door de vergrijzing van bevolking en de stijgende 

levensverwachting, waarbij mensen door de medische evolutie langer kunnen leven, maar wel vaak met meerdere aandoeningen die in de thuisomgeving een eigen opvolging en ondersteuning  vereisen

* De verminderde aanwezigheid van mantelzorgers, die vaker zelf op hogere leeftijd en tot de  effectieve pensioenleeftijd aan de slag zijn.

In de strategie van ZorgConnect is daarom veel aandacht voor de coachende rol van regioverantwoordelijken en teamcoördinatoren, die de zorgverstrekkers ondersteunen en begeleiden doorheen dit web van uitdagingen.

Ondersteuning

ZorgConnect ondersteunt de zelfstandige zorgverstrekker op diverse vlakken, zodat de focus kan liggen op de zorgverstrekking en niets anders.

Ons team