Langer thuis wonen zonder zorgen
dankzij de ZorgConnect ZorgCentrale

ZorgConnect ZorgCentrale

Zelfstandig wonen mét een gerust hart en een gevoel van veiligheid. Dat kan, met een personenalarm van de
ZorgCentrale. Eén druk op de knop en de cliënt staat in contact met professionele hulpverleners.

 

Hoe werkt een personenalarm?

Flowchart_ZorgCentrale.jpg

In nood drukt de cliënt op de knop van het alarm, dat kan mobiel zijn of op een vaste plaats in huis liggen. In de centrale staan competente en getrainde medewerkers permanent klaar om te helpen. Zij hebben een grondig inzicht in de problematiek van de ingeschreven cliënten. Ze beoordelen het alarm en zorgen ervoor dat de juiste hulp geboden wordt.


Naar gelang de ernst of de aard van het probleem kunnen drie verschillende partijen ingeschakeld worden: de mantelzorger of een contactpersoon (bijvoorbeeld een buurman of -vrouw), een verpleegkundige, de hulpdiensten of de huisarts. Na een interventie wordt altijd een rapport opgemaakt. Daarna worden maatregelen getroffen zodat eenzelfde voorval in de toekomst voorkomen kan worden. Dat kan gaan van eenvoudigweg een aantal kleine aanpassingen in de woning van de cliënt tot het aanpassen van medicatie na overleg met de huisarts.

Wie kan gebruik maken van een personenalarm?

De ZorgCentrale is beschikbaar voor iedereen die met een gerust hart zelfstandig thuis wil wonen. Zowel alleenstaanden als samenwonenden waarvan een persoon hulpbehoevend is, kunnen ervan gebruik maken.
Leeftijd speelt daar niet in mee. Ook iemand die zich niet helemaal veilig voelt of valrisico heeft door een aandoening of door geneesmiddelen komt in aanmerking. Je kan ook tijdelijk van de dienst gebruik maken, bijvoorbeeld tijdens een revalidatieperiode.


Vragen over aansluiting bij de ZorgCentrale? Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen.

 

Voordelen van een personenalarm van ZorgConnect

Extra aandacht voor preventie

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Deze filosofie wordt ook toegepast in het verhaal
van de ZorgCentrale. We hechten enorm veel belang aan preventie tijdens het intakegesprek.
Na dat gesprek en een bezoek maken we een grondige risicoanalyse om oplossingen op
maat te kunnen bieden.

zorg.png

Persoonlijke aanpak

Cliënten met een medisch dossier bij ZorgConnect worden op een efficiënte manier
geholpen. Op basis van een spreek-luisterverbinding met de cliënt bepalen de medewerkers in
de centrale welke partij er het best verwittigd wordt voor een interventie. Indien een
verpleegkundige de beste optie is, zal de cliënt geholpen worden door zijn vertrouwd team
van verpleegkundigen.

Opgeleide centralisten

De medewerkers in de centrale volgden allemaal een specifieke opleiding. In combinatie met een
zorgkundige achtergrond, kunnen zij op de juiste manier reageren op binnenkomende oproepen.
Een beoordeling van de situatie gebeurt op basis van hun zorgkundige ervaring, bestaande
protocollen en informatie uit het dossier van de cliënt. Het dossier is hier belangrijk als cliënten
bijvoorbeeld specifieke medicatie innemen die de beoordeling kan beïnvloeden.

Totaalpakket van ZorgConnect

Verpleging aan huis, thuishulp, strijkateliers en meer. Bovenop de bestaande diensten kan de cliënt nu
ook in noodsituaties bij ons terecht. cliënten vinden bij Zorgconnect steeds meer diensten onder
hetzelfde dak. Deze zorgcontinuïteit zorgt ervoor dat we cliënten in om het even welke situatie
kunnen helpen.

Welke stappen doorloop je bij de aanvraag
van een personenalarm?

1. Inschrijving

Bij interesse voor onze diensten kan een afspraak gemaakt worden via 0800 12 201. Samen spreken we dan een datum af voor een intakegesprek waarin we zoeken naar een oplossing die bij de cliënt past.

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek zal de verpleegkundige de aansluiting bij Zorgconnect te finaliseren. Daarna wordt alle relevante informatie in een dossier opgenomen en een goed beeld geschetst van de situatie van de cliënt. Op die manier heeft onze centrale voldoende informatie om een juiste interventie te garanderen.

3. Preventie en installatie

Om interventies te vermijden en preventief te werken, worden tijdens het intakegesprek ook mogelijke risico’s ingeschat. Door kleine hulpmiddelen aan te brengen in de woning kunnen bijvoorbeeld al enkele risico’s eenvoudig weggewerkt worden. De installateur van het alarm komt binnen de 5 dagen na het intakegesprek langs. Samen met de cliënt wordt dan een testalarm uitgevoerd. Vanaf dat moment is de cliënt aangesloten bij de zorgcentrale.

4. Opvolging

Na een interventie wordt aan nazorg gedaan. Samen met alle betrokkenen worden de risico’s opnieuw ingeschat en worden er, indien mogelijk, nieuwe oplossingen gezocht. Daarnaast worden ook alle stakeholders (huisarts, mantelzorg, …) op de hoogte gebracht.

Pakketten en uitbreidingen

Personenalarm

Bij het basispakket wordt de woning
van de cliënt voorzien van een
personenalarm dat in verbinding staat
met de zorgcentrale.

Herinneringenalarm

Dit pakket is een uitbreiding van het
basispakket. Er worden boodschappen (door
mantelzorg, begeleider, …) in het toestel
ingesproken. Deze boodschappen zijn
herinneringen voor: medicatie, maaltijden,
het meten van parameters … Als er binnen
een vooraf bepaalde tijd geen reactie komt
van de cliënt, gaat het alarm door naar de
centrale die dan contact opneemt met de
cliënt of verdere actie onderneemt.

Mobiel alarm

Het mobiele pakket heeft alle functies van het
basispakket met het verschil dat het alarm
overal meegenomen kan worden. Het alarm
heeft ook een locatiebepaling waardoor de
centrale bij een interventie de juiste plaats kan
aanduiden voor de hulpdiensten of
mantelzorger(s).

Dwaaldetectie

Een upgrade van het mobiele pakket is
dwaaldetectie. Dit is een oplossing voor
personen met een dwaalrisico. Het kan ook de
zelfredzaamheid bevorderen. In overleg met de
cliënt en de mantelzorger(s) wordt een ‘veilige’
zone in een straal rond de woning ingesteld.
Als de cliënt deze zone verlaat, wordt de
zorgcentrale automatisch verwittigd en kan
deze actie ondernemen.

Wil je graag meer weten over ZorgCentrale?  Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

FAQ - Veelgestelde vragen

Hier kan je de veelgestelde vragen over het personenalarm terugvinden. Heb je nog vragen waar je geen antwoord
op kan vinden?
Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden ze graag!

Kan iedereen een aanvraag doen voor een personenalarm?

Enkel cliënten van ZorgConnect Verpleging aan huis of cliënten van ZorgConnect Groep-praktijken komen in
aanmerking voor een personenalarm.

Hoe snel kan ik een personenalarm ontvangen?

De installatie gebeurt binnen de 5 dagen na ontvangst van het volledige inschrijvingsformulier en na het
intakegesprek.

Wat als er iets gebeurt terwijl de patiënt niet thuis is?

ZorgConnect biedt ook mobiele personenalarmen aan. Die kan gemakkelijk om de hals, rond de pols of aan de
riem gedragen worden. Het alarm is ook waterdicht en kan dus meegenomen worden in de douche. Door de
knop 2-3 seconden in te houden zal een verbinding met de centrale tot stand komen.

Wie komt ter plaatse bij een noodgeval?

De ZorgCentralemedewerker stelt gerichte vragen aan de cliënt. Samen met de informatie uit het cliëntendossier
kan hij een correcte analyse van de situatie maken en de juiste partij ter plaatse laten komen. Hij verwittigt dan,
naar gelang de ernst van de oproep, een mantelzorger, een verpleegkundige of de hulpdiensten.

Word ik als mantelzorger altijd op de hoogte gesteld?

Bij een ziekenhuisopname worden mantelzorgers onmiddellijk verwittigd. Na andere interventies worden alle
stakeholders (cliënt, huisarts, mantelzorger) betrokken in de opvolgcommunicatie over het noodgeval.

Hoe werkt het sleutelkastje aan de woning?

Het sleutelkastje aan de woning zorgt ervoor dat hulpdiensten of verpleegkundigen bij een interventie vlot en
zonder schade de woning kunnen betreden. De code wordt pas vrijgegeven aan de betrokken partijen bij de
opstart van een interventie en is dus niet altijd beschikbaar. Voor residenties zijn andere oplossingen mogelijk.

Hoe vaak kunnen interventies plaats vinden?

Er zit geen limiet op het aantal interventies. Uiteraard is het de bedoeling om het aantal interventies zo laag
mogelijk te houden. Om deze reden wordt na elke interventie een rapport opgemaakt en bekeken hoe een
gelijkaardige interventie in de toekomst vermeden kan worden. Dit kan in de vorm van aanpassingen aan de
woning of een aanpassing van medicatie. Daarnaast kunnen op deze manier ook bepaalde problemen of
aandoeningen in een vroeg stadium ontdekt worden.

Kan de mantelzorger zelf ook gegevens bekijken?

Mantelzorgers kunnen via een online platform inzicht krijgen in de historiek van alarmen en de locatie van de
cliënt bij een mobiel alarm. Dat kan via de pc, op een tablet of een smartphone.