Langer thuis wonen zonder zorgen
dankzij de ZorgConnect ZorgCentrale

FAQ - Veelgestelde vragen

Hier kan je de veelgestelde vragen over het personenalarm terugvinden. Heb je nog vragen waar je geen antwoord
op kan vinden?
Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden ze graag!

Kan iedereen een aanvraag doen voor een personenalarm?

Enkel cliënten van ZorgConnect Verpleging aan huis of cliënten van ZorgConnect Groep-praktijken komen in
aanmerking voor een personenalarm.

Hoe snel kan ik een personenalarm ontvangen?

De installatie gebeurt binnen de 5 dagen na ontvangst van het volledige inschrijvingsformulier en na het
intakegesprek.

Wat als er iets gebeurt terwijl de patiënt niet thuis is?

ZorgConnect biedt ook mobiele personenalarmen aan. Die kan gemakkelijk om de hals, rond de pols of aan de
riem gedragen worden. Het alarm is ook waterdicht en kan dus meegenomen worden in de douche. Door de
knop 2-3 seconden in te houden zal een verbinding met de centrale tot stand komen.

Wie komt ter plaatse bij een noodgeval?

De ZorgCentralemedewerker stelt gerichte vragen aan de cliënt. Samen met de informatie uit het cliëntendossier
kan hij een correcte analyse van de situatie maken en de juiste partij ter plaatse laten komen. Hij verwittigt dan,
naar gelang de ernst van de oproep, een mantelzorger, een verpleegkundige of de hulpdiensten.

Word ik als mantelzorger altijd op de hoogte gesteld?

Bij een ziekenhuisopname worden mantelzorgers onmiddellijk verwittigd. Na andere interventies worden alle
stakeholders (cliënt, huisarts, mantelzorger) betrokken in de opvolgcommunicatie over het noodgeval.

Hoe werkt het sleutelkastje aan de woning?

Het sleutelkastje aan de woning zorgt ervoor dat hulpdiensten of verpleegkundigen bij een interventie vlot en
zonder schade de woning kunnen betreden. De code wordt pas vrijgegeven aan de betrokken partijen bij de
opstart van een interventie en is dus niet altijd beschikbaar. Voor residenties zijn andere oplossingen mogelijk.

Hoe vaak kunnen interventies plaats vinden?

Er zit geen limiet op het aantal interventies. Uiteraard is het de bedoeling om het aantal interventies zo laag
mogelijk te houden. Om deze reden wordt na elke interventie een rapport opgemaakt en bekeken hoe een
gelijkaardige interventie in de toekomst vermeden kan worden. Dit kan in de vorm van aanpassingen aan de
woning of een aanpassing van medicatie. Daarnaast kunnen op deze manier ook bepaalde problemen of
aandoeningen in een vroeg stadium ontdekt worden.

Kan de mantelzorger zelf ook gegevens bekijken?

Mantelzorgers kunnen via een online platform inzicht krijgen in de historiek van alarmen en de locatie van de
cliënt bij een mobiel alarm. Dat kan via de pc, op een tablet of een smartphone.

  • LinkedIn - ZorgConnect
  • Facebook - ZorgConnect