ZorgConnect nieuws

Pentaplus: 5 bijkomende handelingen voor elke zorgkundige.

 

Geregistreerde zorgkundigen kunnen, mits het volgen van een extra opleiding, 5 bijkomende handelingen uitvoeren. Deze opleiding werd uitgewerkt door Hogeschool  Vives en omvat zowel een theoretisch- als een praktisch deel. Het praktijkgedeelte is in de vorm van een stage. Elke zorgkundige heeft het recht om deze opleiding te volgen.

 

Welke handelingen kan ik uitvoeren?

 

Na het volgen van de opleiding krijg je een certificaat waarmee je vijf extra handelingen kan uitvoeren bij patiënten.

 

De vijf handelingen zijn de volgende:

 • Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

 • Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:

  • oraal (inbegrepen inhalatie);

  • rectaal;

  • oogindruppeling;

  • oorindruppeling;

  • percutaan;

  • subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

 • Voeding en vochttoediening langs orale weg.

 • Manuele verwijdering van fecalomen.

 • Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

De opleiding is ingedeeld in 2 fases. Er is een theoretisch- en een praktisch deel. Voor de theorie werd een e-learning platform ontwikkeld waar zorgkundigen op hun eigen tempo, waar en wanneer ze dit willen, de leerstof kunnen aanleren. De zorgkundigen hoeven zich dus niet naar school te verplaatsen. 

 

De vijf bijkomende handelingen worden in aparte modules uitgelegd. Je hoeft de leerstof dus niet in één keer door te nemen. Je kan de 5 modules op eigen tempo doorlopen. Op het einde van elke module volgt een tussentijdse test. Deze test is indicatief en telt niet mee voor het behalen van het certificaat. Hiervoor is een andere eindtest voorzien. 

 

Momenteel zijn de drie eerste modules beschikbaar op het platform. Deze drie handelingen kunnen alvast ingestudeerd worden. Vanaf begin oktober 2020 zullen ook de twee laatste modules toegankelijk zijn en kan het volledige theoretische deel afgerond worden.

 

Na het doorlopen van alle leerstof is er een eindtest die toetst of de zorgkundige alle handelingen grondig kent. Om het certificaat te behalen, moet je een positieve score behalen. Indien de score niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid om de leerstof te herbekijken en een herkansing te krijgen voor de eindtest. 

 

Ben je wel geslaagd voor de eindtest? Dan kan je verder naar het tweede deel van de opleiding: de stage. Zo krijg je voldoende tijd om de nieuwe handelingen zelf uit te voeren en aan te leren. Slaag je ook voor je stage? Dan is de opleiding afgerond en kan je zelfstandig de handelingen bij patiënten uitvoeren. 

 

Hoe kan ik inschrijven?

 

Wil je graag de bijkomende opleiding volgen om deze extra handelingen te kunnen uitvoeren? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar dorien.demeyer@zorgconnect.be. Vermeld hier zeker je visumnummer en de naam van je mentor (praktijkcoördinator of regioverantwoordelijke).

 

Heb je vragen over Pentaplus of de werking ervan? Lees de veelgestelde vragen in dit document of stuur een mailtje naar dorien.demeyer@zorgconnect.be. We helpen je graag verder.

 

Veel succes bij het behalen van het certificaat!

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Graag geven we jullie nog wat informatie over het correct gebruik van de beschermende middelen en het correct toepassen van de handhygiëne. Op die manier hopen we dat jullie jullie zo goed mogelijk gaan beschermen. 

Omwille de bijzonder moeilijke omstandigheden helpen we graag om alle maatregelen nog eens op te frissen. We hebben alle richtlijnen nog eens op een rijtje geplaatst.  Deze richtlijnen vinden jullie hier.

Contacteer ons

ZorgConnect

Nieuwe Steenweg 106  .    9140 Elversele

Baron Ruzettelaan 1 gebouw 7  .  8310 Assebroek

0800 12 201

info@zorgconnect.be

www.zorgconnect.be

Ondernemingsnummer ZorgConnect

0470.283.813

 

Ondernemingsnummer ZorgConnect Thuishulp

0860.310.816