Optimalisatie afwezigheden ziekenhuis

Wil je een afwezigheid van een patiënt registreren omwille van een opname in het ziekenhuis? Geef je afwezigheid in en kies nu ook in welk ziekenhuis je patiënt werd opgenomen. Wil je graag een overzicht van alle opnames? Dat kan eenvoudig door te klikken op export en alle gegevens worden getoond in Excel.

Afwezigheid ziekenhuis

Delegeerbare zorgen

In het kader van het project totaalzorg is het mogelijk om delegeerbare zorgen te registreren in EasyNurse. Dit is mogelijk in ‘Deel 3’ van het zorgplan. Wil je meer weten hoe je een delegeerbare zorg kan registreren. Lees onze handleiding of bekijk één van onze tutorials via ‘Mijn dossier’.

Delegeerbare zorgen

Connect

Het is mogelijk om, als praktijk in waarneming, Connectverslagen op te maken en te verzenden. Deze verslagen kunnen aangevuld worden met bezoekverslagen, foto’s uit de bezoekverslagen, vrije bijlage(n) en/of vrije tekst. Een extra functionaliteit om een nog betere communicatie te voorzien met artsen en/of ziekenhuis.

Pijnschaal

De pijnschaal is toegevoegd als meetwaarde in de mobiele app. Zo kan je de VAS-score ingeven en kan je hier ook een opmerking bij noteren. De pijnschaal kan geconsulteerd worden bij de meetwaarden in de mobiele app (in de menu patiënten) of in EasyNurse desktop.

Pijnschaal

Zorgplan

Het zorgplan kan nu uitgebreider geconsulteerd worden in de app, zowel via de ‘werklijst’ als via ‘patiënten’. Zo kan je vanaf nu de volledige zorgbeschrijvingen van alle dagdelen lezen en kan je ook uit deel 2 van het zorgplan interessante gegevens terugvinden. Ga zeker een kijkje nemen!

Zorgplan

Landscape of portretmode (tablet)

Voor de tabletgebruikers kan je de EasyNurse 2 app nu ook bekijken in portret (staand) of landscape (liggend).

Portretmode