Nieuwe documenten

Er werden enkele nieuwe formulieren toegevoegd in EasyNurse die door iedereen gebruikt kunnen worden. Ga naar het startmenu van EasyNurse desktop en klik door naar Diversen > Documenten:

• Dementieprotocol ZorgConnect

• Vochtbalans

• Intake document

• Zorgcodes EasyNurse met de aanvullingen +PIJN en +BALCO

• Tarievenfolder 2022

Sortering rondes (enkel beschikbaar voor regioverantwoordelijken of coördinatoren)

Controlecheck ontvanger Connect

Bij het verzenden van een bericht in Connect gebeurt er vanaf nu een controle om na te gaan of de ontvanger effectief berichten via de eHealthBox kan ontvangen. Indien dit niet het geval is, zal je voor het verzenden een melding krijgen. 

Infofiche Connect

De infofiche van Connect is terug op papier beschikbaar. Uiteraard blijft deze ook digitaal ter beschikking via EasyNurse > Diverse > Documenten.

Wil je toch liever enkele geprinte exemplaren zodat je deze kan verspreiden? Geen probleem, contacteer ZorgConnect zodat ze snel jouw richting uitkomen.

infofiche Connect

Inactieve patiënt activeren

Het is mogelijk om inactieve patiënten te activeren via de mobiele app. Dankzij synchronisatie zal deze aanpassing ook automatisch worden doorgevoerd in EasyNurse desktop.

activeren patient

Niet actieve patiënt actief zetten

Zorgomgeving automatisch gekoppeld

Wanneer je in de mobiele app een nieuw bezoek aanmaakt d.m.v. het inlezen van de eID zal automatisch de zorgomgeving gekoppeld worden die gekend is in de patiëntenfiche. Dit zal, in tegenstelling tot vroeger, dus niet meer standaard op de thuisomgeving ingesteld staan.

Voorbeeld: je ziet de zorgomgeving op MPI staan. Bij het aanmaken van een nieuw bezoek via het inlezen van de eID zal deze zorgomgeving ook aan dat bezoek gekoppeld worden.

zorgomgeving

Planningstekst altijd zichtbaar

Indien er in de patiëntenfiche een planningstekst werd ingevuld, zal deze info vanaf nu altijd zichtbaar zijn in de mobiele app onder het menu ‘patiënten’.  

planningstekst