Zorgzaamheid

Corona, COVID-19, SARS-CoV-2 ... We kunnen er in dit jaarverslag niet omheen. Onze medewerkers en organisatie kwamen in 2020 onder grote druk te staan. Er heerste grote onzekerheid, maar we bleven klaarstaan voor onze patiënten en cliënten. We gingen ook verder en namen een actieve rol op in de zorg over organisaties heen. We zorgden voor helpende handen in triage- en vaccinatiecentra. De kwaliteit van onze zorg hoog houden en tegelijk onze medewerkers beschermen werd ons belangrijkste doel.

De impact van COVID-19 op de interne organisatie

Snel schakelen & flexibel opstellen

We moesten snel schakelen om onze verpleegkundigen te ondersteunen. We hebben ons flexibel opgesteld en door de situatie juist in te schatten, konden we steeds een stap verder denken.

Bescherming van de patiënt prioriteit

Het werd onze absolute prioriteit om ervoor te zorgen dat onze medewerkers veilig konden werken en om de continuïteit van de zorg voor onze patiënten en cliënten te garanderen. Dat was broodnodig tijdens een moeilijke periode waarin veel zorgvragers enkel hun hulpverlener zagen. 

Organisatorische en logistieke inspanning

Voor ZorgConnect was het voorzien van beschermings- en ander materiaal altijd een belangrijk onderdeel van veilige zorgverlening. Ondanks dat de materiaalkost in 2020 steeg tot bijna het viervoudige van ons gewoonlijk budget, hadden we toch het broodnodige materiaal op stock.

 

Om al dat materiaal te verdelen, leverden we een ongeziene organisatorische en logistieke inspanning. We reden Vlaanderen rond om materiaal thuis aan de zorgverleners af te geven.

ZorgConnect als verbindende organisatie in crisis

Vanuit de overheid kwam het noodsignaal om die zorg voor patiënten besmet met COVID-19 beter te organiseren. In elk Vlaamse provincie werd er een consortium voor thuisverpleging en gezinszorg opgestart. In West-Vlaanderen engageerde ZorgConnect zich om de voorzittersrol op te nemen, maar ook in Oost-Vlaanderen besloten we zeer actief te participeren.

Belangen van zelfstandige zorgverleners behartigen

ZorgConnect zette zich in de consortia ook in ten gunste van alle zelfstandigen. Netwerken en bruggen bouwen: op een moment waarop de toekomst voor niemand duidelijk was, wilden wij mee helpen zoeken naar oplossingen. We hebben zorgverleners geïnformeerd en patiënten en mantelzorgers gerustgesteld.

Helpende handen in triage- en vaccinatiecentra

Het afnemen van testen werd een niet te onderschatten opdracht. Ook vanuit labo’s, ziekenhuizen en wachtposten kregen de thuisverpleegkundigen de vraag om mee te helpen om de vraag meester te kunnen.

 

Daarom hebben we in een mum van tijd opleidingen georganiseerd en konden onze verpleegkundigen zowel in Oost- als West-Vlaanderen aan de slag in de triagecentra.

visuals-jaarverslag.png
Een onafhankelijke partner voor velen​

Doorheen de crisis engageerde ZorgConnect zich als organisatie die zonder vooringenomenheid samenwerkt. We hebben ons neutraal en voor alle zorgverleners ingezet.

 

Het zit nu eenmaal in ons DNA: mensen verbinden met eenzelfde doel en blik naar de patiënt.

Het jaarverslag

Benieuwd naar het volledige jaarverslag, met daarin alles wat in 2020 gebeurde? Je kan het hier volledig downloaden.