Missie

ZorgConnect is een onafhankelijke netwerkorganisatie die zorgverleners wil verbinden in een veilige omgeving waarbij de autonomie steeds behouden blijft. 

We focussen op ondersteuning en opleiding om hen te laten groeien in een snel evoluerende rol in het zorgcontinuüm. Daarnaast hebben we als beroepsvereniging voor zelfstandig verpleegkundigen steeds de belangen van deze bredere beroepsgroep voor ogen in elke samenwerking waarvoor de organisatie zich engageert.

ZorgConnect

Visie

ZorgConnect wil zich verder ontwikkelen tot een organisatie die als een betrouwbare en transparante partner deelneemt aan de organisatie van kwalitatieve en geïntegreerde zorg op lokaal niveau. Daarnaast willen we ook participeren in regionale structuren en samenwerkingsvormen.

Onze visie in de praktijk

Ethisch charter thuisverpleging

De visie en missie vormen onze basis, maar krijgen pas echt waarde wanneer we deze omzetten in de praktijk. Dat doen we onder andere door actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met partners die op dezelfde manier naar zorg kijken.

Daarom plaatsten we als initiatiefnemer onze schouders onder het charter rond ethisch zorgondernemerschap. Hierin staat beschreven hoe thuisverpleegorganisaties of -praktijken zich dienen te gedragen bij een onderlinge samenwerking of ten opzichte van elkaars patiënten en zorgverleners. Het charter laten gelden als dé basis voor integere en kwalitatieve zorg, dat is de ambitie.

Alle info over het charter thuisverpleging vind je hier

INge
Neem contact op

Heb je een vraag of wil je graag samenwerken?

Inge helpt jou graag verder via 0496 12 11 24