De rol van ZorgConnect

  • Zorgcoördinatie: we kunnen de globale zorg- en hulpvraag van de bewoner organiseren. We brengen de hulp- en zorgbehoeftes in kaart, bieden diensten aan op maat en nemen preventieve maatregelen. 
     
  • Crisis- en overbruggingszorg voorzien: dankzij onze aansluiting bij de zorgcentrale kunnen we 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 crisiszorg voorzien. Daarnaast kunnen we de intensiteit van de zorg aanpassen of onze aanwezigheid verhogen wanneer er nood is aan overbruggingszorg. 
     
  • Communicatie: een vast aanspreekpunt en onze digitale tools zorgen voor een continue afstemming tussen alle betrokken partijen (behandelende arts, mantelzorger, ziekenhuis…).

Hier zijn onze teams actief

Vragen? Inge helpt je graag verder

Sluit aan bij ZorgConnect

Samen gaan we voor integere en kwalitatieve zorg.

Inge