Welke zorgen voert een thuisverpleegkundige uit?

We staan klaar voor zowel jou als je zorgvraag. Ons dienstenaanbod is zeer uitgebreid en kan je hier raadplegen.

Hoe kan ik een zorgaanvraag indienen?

  • Je kan ons 24u/24 bereiken op 0800 12 201 om een zorg op te starten.
  • Je kan de aanvraag indienen via de knop ‘Dien een zorgaanvraag in’ op deze site
  • Je kan jouw vraag mailen naar zorgaanvraag@zorgconnect.be.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Voor opmerkingen, suggesties, vragen en klachten kan je altijd terecht op het nummer 0800 12 201, mailen naar ombudsdienst@zorgconnect.be of gebruik maken van het ZorgConnect Meldpunt. We onderzoeken elke melding grondig en geven je binnen de 5 werkdagen feedback, tenzij een meer dringende reactie zich opdringt natuurlijk.

Kan ik een zorg annuleren?

Jazeker, graag vermijden we dat de verpleeg- of zorgkundige bij jou nodeloos aan de deur staat, dus bel ons liefst vooraf op 0800 12 201. Je kan de zorgverlener in kwestie ook rechtstreeks bellen natuurlijk. Bij herhaaldelijk niet thuis zonder verwittigen kan een vergoeding worden aangerekend.

Annulatie van een afspraak in een verpleegcentrum is mogelijk tot uiterlijk 2 uur vooraf. Gelieve bij annulatie minder dan 2 uur op voorhand telefonisch contact op te nemen.

Hoe verloopt de betaling?

De ZorgConnect praktijken werken via de derdebetalersregeling, dus rekenen we de tegemoetkoming rechtstreeks aan het ziekenfonds aan.

Sommige prestaties zijn niet gedekt door de nomenclatuur voor de thuisverpleging en daar kan je thuisverplegingsteam een vergoeding voor vragen. Je thuisverpleegkundige zal je hierover vooraf informeren.

Ik wil naar een ander thuisverplegingsteam overstappen.

Dat kan natuurlijk. De keuze van zorgverstrekker is vrij en kan ten allen tijde worden ingetrokken. Het volstaat ons te verwittigen op 0800 12 201 en dan regelen wij op een collegiale manier de overgang naar het team van jouw keuze. Ook omgekeerd kan je ten allen tijde overstappen naar een bij ZorgConnect aangesloten verpleegteam.